Nieuwe aanpak voor de openbare ruimte in Den Haag

Den Haag wordt drukker en er blijft minder ruimte over op straat. Toch moet de stad bereikbaar blijven, klimaatbestendig en prettig leefbaar voor alle Hagenaars. Dit vraagt om een nieuwe aanpak voor de openbare ruimte in Den Haag.

Om de kwaliteit van de openbare ruimte te bewaken heeft de gemeente Den Haag haar beleid voor inrichting, beheer en gebruik vastgelegd in 1 nota: de kadernota Openbare Ruimte. De laatste nota komt uit 2012. Inmiddels is er behoefte om deze nota aan te passen.

Dat betekent: keuzes maken en oplossingen vinden voor de juiste inrichting van de Haagse straten en pleinen. Want in de openbare ruimte gebeurt veel: we bewegen, spelen en sporten er. We ontmoeten elkaar en verplaatsen ons van huis naar werk of winkel. De gemeente bekijkt samen met Hagenaars wat zij belangrijk vinden op dat gebied. Keuzes en vragen die daarbij aan bod komen zijn:

  • Wilt u een parkeerplaats voor de deur of bomen, struiken en gras?
  • Liever een speelplek voor kinderen of terrassen op het plein in de buurt?
  • Hoe gaan we om met fietsen, deelauto’s en scooters?
  • Als er in uw straat geen plek is voor een allebei; wilt u dan liever verder lopen naar de parkeerplaats voor uw auto of naar een ORAC voor het huisvuil?

De keuzes die in de aangepaste kadernota openbare ruimte een plek krijgen, werkt de gemeente uit in het Handboek Openbare Ruimte. Hierin staan de regels en uitgangspunten voor (onderhouds)projecten.

Bomen en stadsnatuur

Bomen en natuur vormen een belangrijk onderdeel van de openbare ruimte in de stad. Ook hiervoor bedenkt de gemeente een nieuwe aanpak. Bomen zijn erg belangrijk als groen in de stad. De gemeente gaat er dan ook voor zorgen dan bomen de ruimte krijgen om goed te groeien. Daarnaast wil de gemeente meer verschillende soorten bomen planten.

In de nieuwe aanpak voor de stadsnatuur staat hoe de natuur in de stad beschermd en versterkt wordt. Dat doet de gemeente bijvoorbeeld door:

  • bossen, parken, duinen en landgoederen goed op elkaar te laten aansluiten
  • groene plekken zo te verzorgen dat het prettige plekken worden voor insecten, vogels en andere dieren
  • natuur op en rond (nieuwe) gebouwen een plekje te geven

Wilt u meedenken?

Sinds 21 augustus 2019 kunt u meedoen aan een straatspel over de openbare ruimte. De gemeente nodigt u graag uit om de komende tijd het spel te spelen en te delen welke keuzes u zou maken voor de inrichting van uw straat van de toekomst. Het spel gaat over de inrichting van de openbare ruimte en de keuzes die daarbij horen. Keuzes op het gebied parkeren, speeltoestellen, bankjes of groen in de straat. Meer informatie hierover vindt u op de pagina Denk mee over verkeer en vervoer in de stad.

De gemeente organiseert ook een aantal momenten waarop u kunt meedenken over Haagse bomen en natuur in het bijzonder. De gemeente houdt u hiervan op de hoogte via hethaagsegroen.nl.

Zie ook

Gepubliceerd: 7 oktober 2019Laatste wijziging: 7 oktober 2019