Huisstijl ruimtelijke middelen: Voertuigen en materieel

De huisstijl van de gemeente Den Haag heeft regels voor de toepassing van de huisstijl op voertuigen en ander materieel.

Voertuigen en materieel hebben in de regel gemeente Den Haag als enige afzender. Het standaard fullcolour logo is het uitgangspunt en staat altijd op de voorste portieren. Als de beschikbare ruimte beperkt is (zoals bij taxi's), plaats dan het compacte logo.

Als er zwaarwegende redenen zijn om een dienstnaam of specifieke taak/afdelingsnaam te vermelden, dan kan dat alleen: op tekstniveau, op ruime afstand van het logo en nooit op het voorste portier.

Er zijn voor de huisstijl 2 soorten voertuigen en materieel:

 • Categorie 1: Gemarkeerde voertuigen
  Kenmerk: duidelijke afzender door middel van logo gemeente Den Haag.
Voorbeelden voertuigen in categorie 1
Voorbeelden voertuigen in categorie 1
 • Categorie 2: Herkenbaarheid voor dienstverlenende organisaties en duidelijke afzender, geen autoriteit.
  Kenmerk: duidelijke afzender door middel van logo gemeente Den Haag én band van Haagse Facetten

Pas de Haagse Facetten altijd in hetzelfde vergrotingspercentage toe op alle zijdes van het vervoermiddel. Zorg dat er per zijde minimaal 3 facetten zichtbaar zijn. Zie ook de kleurspecificaties van verf en folie.

Voorbeelden van voertuigen in categorie 2
Voorbeelden van voertuigen in categorie 2
Voorbeelden van voertuigen in categorie 2
Voorbeelden van voertuigen in categorie 2

Voertuigen handhaving (BOA)

Voertuigen die vallen onder Handhaving hebben een uitzonderingspositie. De voertuigen van de gemeentelijke handhavers (Buitengewoon opsporingsambtenaar, BOA) mogen naast het logo van gemeente Den Haag ook het BOA-logo voeren. Gemeente Den Haag is hoofdafzender. Het BOA-logo en eventuele vermelding 'Handhaving' staan als secundair vermeld. Het BOA-logo dient volgens de richtlijnen van de BOA-huisstijl geplaatst te worden:

 • BOA-kenmerken zijn altijd secundair aan hoofdafzender gemeente Den Haag.
 • Het BOA logo staat altijd in zwart.
 • Het woord 'handhaving' staat in TheSansB Semilight italic, kleur zwart.
Voorbeelden van voertuigen van samenwerkingspartners (BOA)
Voorbeelden van voertuigen van samenwerkingspartners (BOA)

Het aanbrengen van de huisstijl op vervoermiddelen is maatwerk. De voorbeelden dienen ter illustratie.

Straatstofzuigers

De gemeente Den Haag gebruikt straatstofzuigers.

  Straatstofzuiger met logo
  Straatstofzuiger met logo

  Scooters

  Scooters met logo
  Scooters met logo
  Verkeerde toepassingen van het logo
  Verkeerde toepassingen van het logo

  Gepubliceerd: 7 september 2018Laatste wijziging: 27 september 2018