Huisstijl publicaties: Bladen en nieuwsbrieven

In de huisstijl van de gemeente Den Haag zijn richtlijnen opgenomen voor bladen en nieuwsbrieven.

Formaat

Bladen, kranten en nieuwsbrieven worden meestal op A4- of A3-formaat gemaakt.

Binnenwerk

Er is een breed inzetbaar kolomstramien dat veel vrijheid in toepassing biedt. De kolombreedte mag naar behoefte worden toegepast en afgewisseld binnen het grid.

Typografie

Gebruik de beschikbare gewichten en soorten om het karakter van het blad of nieuwsbrief goed uit te laten komen. Er is een breed scala aan alineastijlen en tekenstijlen opgenomen in de basisbestanden. Hiermee kan eenvoudig een rijk redactioneel document worden opgemaakt. Typografie kan in een kleur gezet worden. Let bij kleine teksten op de leesbaarheid.

Haagse Facetten

De Haagse Facetten mogen ook in het binnenwerk toegepast worden maar zijn niet verplicht.

Beeld

Fotografie en illustraties kunnen zowel binnen de zetspiegel op het kolomstramien geplaatst worden als aflopend worden toegepast. Relateer de maatvoering van het beeld bij voorkeur aan het documentgrid.

Voorbeeld van nieuwsblad in krantvorm
Voorbeeld nieuwsblad in krantvorm
Voorbeelden nieuwsblad in krantvorm
Voorbeelden nieuwsblad in krantvorm
Voorbeelden binnenwerk 1
Voorbeelden binnenwerk 2
Voorbeelden binnenwerk
Voorbeelden binnenwerk

Gepubliceerd: 7 september 2018Laatste wijziging: 27 september 2018