Huisstijl bij publicaties (print- en drukwerk)

De huisstijl van de gemeente Den Haag bevat onder meer publicatiestramienen.

Publicatiestramienen

Basisbestanden

Gebruik de basisbestanden voor het op de juiste manier toepassen van de huisstijl van de gemeente Den Haag in publicaties. Deze bestanden hebben het juiste documentgrid en basisstramien. De basisbestanden zijn als InDesign idml-bestand beschikbaar in de volgende formaten:

 • Staand: A0, A1, A2 (geschikt voor posters, geen stramien voor binnenwerk vanwege het grote formaat)
 • Staand en liggend: A3, A4, A5, A6 (bevatten zowel een omslag als een binnenwerk)

Download logo en basisbestanden

Uitgangspunten stramien

De basisbestanden bevatten een documentgrid en een basislijnstramien. In de bestanden staan pagina’s voor omslagen in 3 talen (Nederlands, Engels en Frans) en 2 pagina’s voor het binnenwerk.
De zetspiegel en het kolomstramien van de omslag verschilt van het binnenwerk. Het documentgrid en het basislijnstramien zijn op beide hetzelfde.

Het logogebied

Het logo staat op een vaste plek bovenaan elk middel in het logogebied. De buitenmaat van het logo (de bounderybox) bepaalt de hoogte van het logogebied. In dit gebied mogen geen andere elementen (zoals tekst, illustraties of fotografie) worden geplaatst.

Documentgrid

Het documentgrid is opgebouwd uit horizontale gridlijnen, die gekoppeld zijn aan het gebruikte A-formaat. De onderlinge afstand is 25% van het logogebied.
Plaats grafische elementen (Haagse facetten, foto’s en illustraties en kaderteksten) bij voorkeur op dit horizontale documentgrid.

Grid omslag: het logo en de Haagse facetten

Rondom het logo is een minimale witruimte gedefinieerd die vrij moet blijven van tekst en fotografie. Deze minimale ruimte ligt vast in de digitale bestanden van het logo.
Het basislijnstramien start direct onder het logogebied. De linkerzijde van de zetspiegel op omslagen start op de hartlijn van het wapenschild in het logo.
Op omslagen is het gebruik van de Haagse facetten verplicht. De Haagse facetten staan altijd in een facettenbalk, die direct start onder het logogebied.

Grid omslag
Grid omslag
Let op!
Voor online middelen zijn andere richtlijnen van toepassing.

Publicatieformaten

 • Maak voor publicaties alleen gebruik van A-formaten.
 • De maatvoering van het logo is gedefinieerd voor A6 tot A0-formaat en is in de basisbestanden opgenomen.
 • De ontbrekende A-formaten kunnen worden afgeleid uit de algemene richtlijnen voor stramienen. Het documentgrid bepaalt de voorkeurspositie voor plaatsing van tekst en beeld. De gridlijnen hebben, vanaf de hoogte van het logogebied, een vaste afstand tot elkaar van 25%.
 • Relateer ook altijd de hoogte en plaatsing van vlakken aan het documentgrid en het basislijnstramien.
Publicatieformaten
Publicatieformaten
Publicatieformaten

Grid binnenwerk

Het kolommenstramien biedt veel vrijheden. De kolombreedte mag naar behoefte worden afgewisseld binnen dit stramien.
Vlakken in het binnenwerk mogen meelopen in het kolomstramien of aflopend geplaatst worden.

Binnenwerk A4
Binnenwerk A4
Voorbeeld van omslagen en binnenwerk: Flyer
Voorbeeld van omslagen en binnenwerk: Flyer
Voorbeeld van omslagen en binnenwerk: Flyer
Voorbeeld van omslagen en binnenwerk: Nieuwsbrief
Voorbeeld van omslagen en binnenwerk: Nieuwsbrief
Voorbeeld van omslagen en binnenwerk: Nieuwsbrief

Beeld

Afbeeldingen (foto's en illustraties) worden binnen de zetspiegel op het kolomstramien geplaatst of aflopend van de bladspiegel. Dit is gerelateerd aan de horizontale maatvoering van het documentgrid.

Op beeldbepalende toepassingen, zoals omslagen, lopen vlakken altijd horizontaal aan beide zijdes af óf zijn geheel vrijstaand.

Vlakken lopen aan beide zijdes af, en relateer de hoogte en plaatsing altijd aan het documentgrid.
Vlakken lopen aan beide zijdes af, en relateer de hoogte en plaatsing altijd aan het documentgrid.


Typografie in publicaties

 • Gebruik voor drukwerk TheMix Basic C4 en TheSans Basic C4.

  • TheMixB: broodteksten en kenmerkende typografie, zoals koppen.
  • TheSansB: typografie in kleine corpsen, zoals bijschriften en paginacijfers, (diapositieve) kaderteksten, tabellen en grafieken.
 • Gebruik alleen de volgende 3 gewichten: W2 ExtraLight, W4 SemiLight en W6 SemiBold. Hiervan is ook een italic-versie beschikbaar.
 • Uitgangspunten typogrammen:

  • Alineastijlen: de standaard alineastijlen (paragraph styles) zijn opgenomen in de InDesign-basisbestanden. Alleen als het doel of het karakter van het communicatiemiddel erom vraagt, kan worden afgeweken van deze alineastijlen.
  • Tekenstijlen: er zijn ook tekenstijlen (character styles) gedefinieerd voor alle gewichten om accenten (vet, cursief) binnen de alineastijlen te geven.
  • Interlinie: alle alineastijlen hebben een interlinie die is gebaseerd op een basislijnstramien van 5 mm. Stappen van 1,25 mm of 2,5 mm zijn toegestaan.Uitlijning: Alle teksten zijn linkslijnend, tenzij een andere uitlijning functioneel nodig is, bijvoorbeeld bij een rechtslijnende cijferkolom in een tabel. Alinea’s mogen niet uitgevuld worden.
  • Kleurgebruik in teksten: Binnen alineastijlen is het mogelijk om kleur te gebruiken. Let op een goede leesbaarheid en gebruik bij voorkeur de kleurzwaartes 1, 2, en 3 uit de verschillende kleurseries. Voor broodteksten is het uitgangspunt zwart.
  • Titels en koppen: De grootte en het gewicht van titels en koppen zijn variabel. Deze zijn afhankelijk van de beschikbare ruimte, de lengte van de tekst en het doel.
  • Kaderteksten: Kaderteksten staan op het basislijnstramien. Start de bovenzijde van het kader tussen 2 basislijnen in om ervoor te zorgen dat de marges rondom binnen het kader gelijk blijven.
Voorbeelden van alineastijlen
Voorbeelden van alineastijlen
Voorbeelden van alineastijlen
Voorbeelden van alineastijlen

Drukwerk aanvragen

Let op!
Drukwerk voor publicaties mag u uitsluitend inkopen bij geselecteerde drukkerijen.

Dit geldt voor medewerkers van de gemeente en voor externe partijen die in opdracht van de gemeente werken. De gemeente Den Haag heeft voor haar drukwerk een Europese aanbesteding uitgeschreven.

Offertes opvragen

 • Medewerkers van de gemeente kunnen contact opnemen met Multimedia om offertes binnen Europese aanbestedingsregels op te vragen.
 • Externe partijen die in opdracht van de gemeente Den Haag werken, kunnen offertes opvragen via een aanvraagformulier. De offerteaanvraag wordt automatisch naar 3 door de gemeente Den Haag geselecteerde drukkerijen gestuurd. Na ontvangst van de offertes kiest u de leverancier op basis van de ‘economisch voordeligste aanbieding’. Als contractbeheerder ontvangt Multimedia automatisch een kopie van de aanvraag.

Verplichting FSC

Gebruik wit (het liefst) silk mc-papier met het FSC-keurmerk. Op grond van een besluit van het college van burgemeester en wethouders mag drukwerk uitsluitend worden geproduceerd op papier dat is voorzien van een FSC-keurmerk (Forest Stewardship Council). Deze standaard garandeert verantwoord bosbeheer. Houd hier dus rekening mee in de offerteaanvraag.

Communicatiemiddelen (papier)

Lees meer over de volgende communicatiemiddelen:

Gepubliceerd: 14 augustus 2018Laatste wijziging: 27 september 2018