De huisstijl van de gemeente Den Haag: Gebruiksvoorwaarden

Voor gebruik van de huisstijl van de gemeente Den Haag zijn gebruiksvoorwaarden van toepassing. De gebruiksvoorwaarden gaan in op auteursrecht en toestemming.

Burgers ontlenen vertrouwen aan het logo van de gemeente Den Haag. Ze moeten er dus op kunnen vertrouwen dat alleen de gemeente Den Haag dit logo gebruikt.

Auteursrecht logo en huisstijl

Er gelden auteursrechten op het logo en de huisstijl van Den Haag. De gemeente heeft het beeldmerk als merk gedeponeerd. Daardoor kan zij actie ondernemen tegen een (vermoedelijke) inbreuk op deze rechten. Het gaat dan om het gebruik en de toepassing van het ontwerp van het logo en de bijbehorende huisstijl van Den Haag. Dit verbod geldt niet voor partijen die een opdracht uitvoeren voor de gemeente en daarvoor gebruik mogen maken van het logo en de huisstijl. Maar in alle andere gevallen is ieder gebruik verboden. In welke vorm of manier dan ook (zoals elektronisch, mechanisch, door fotokopie├źn of opnamen).

Toestemming

Voor toestemming om het logo of de huisstijl van de gemeente te gebruiken, kunt u terecht bij het huisstijlteam van de gemeente Den Haag via huisstijl@denhaag.nl.

Gepubliceerd: 23 februari 2015Laatste wijziging: 21 juli 2017