Beeld en vormen huisstijl: Lijnen, kaders en effecten

In de huisstijl van de gemeente Den Haag komt het gebruik van lijnen, kaders en effecten in veel toepassingen voor. Daarom is een aantal regels opgesteld over het gebruik ervan.

Lijndikte

Lijnen zijn toegestaan in de diktes: 0,25 pt, 0,5 pt en 1 pt. Lijnen mogen zichtbaar zijn in alle kleuren van het kleurpalet. Gebruik bij voorkeur de kleurzwaartes 1, 2, en 3 uit de verschillende kleurseries.

Lijnstijlen

Plaats lijnen niet onder een hoek. Alleen de lijnstijlen ‘ononderbroken (solid) en ‘streep’ (dashed) zijn toegestaan.

Voorbeelden van lijndiktes en lijnstijlen
Voorbeelden van lijndiktes en lijnstijlen

Tekstkaders

Gebruik tekstkaders om een tekst een accent te geven. Plaats kaders binnen het kolomstramien. Teksten binnen het kader hebben een marge van 4,5 mm rondom.

Het kader kan zowel positief, met een omlijning van 0,5 punt, als diapositief met een achtergrondkleur worden toegepast. Het is mogelijk omlijning en achtergrondkleur toe te passen in het volledige kleurpalet. Daarnaast hebben kaders altijd rechte hoeken van 90 graden en deze mogen niet gedraaid worden.

Voorbeelden van tekstkaders
Voorbeelden van tekstkaders

Stijleffecten

Het toepassen van stijleffecten op objecten zoals tekst, afbeeldingen, lijnen en kaders heeft niet de voorkeur. Daarom gelden de volgende regels:

  • Het transparantie-effect mag worden toegepast.
  • Het 3D-effect ‘slagschaduw’ mag alleen ondersteunend gebruikt worden om de leesbaarheid van typografie op een drukke fotografische ondergrond te vergroten. Het effect zelf mag niet zichtbaar zijn.
  • Het is niet toegestaan om andere 3D-effecten zoals bijvoorbeeld ‘Gloed’ (Glow) en ‘Schuine kant en reliëf’ (Bevel and emboss) toe te kennen aan objecten.

Voorbeelden van de spelregels voor stijleffecten 

 

Geen grafische vormen en slagschaduw kant’ (links). Geen afwijkende kadervormen (rechts).
Geen grafische vormen en slagschaduw kant’ (links). Geen afwijkende kadervormen (rechts).
Geen ‘Gloed’, ‘Schuine kant’ en ‘Reliëf’.
Geen ‘Gloed’, ‘Schuine kant’ en ‘Reliëf’.
Geen afgeronde hoeken en niet roteren.
Geen afgeronde hoeken en niet roteren.

Gepubliceerd: 16 juli 2018Laatste wijziging: 27 september 2018