Beeld en vormen huisstijl: Fotografie

Het gebruik van beeld is een belangrijk onderdeel van de gemeentelijke huisstijl. Daarom zijn er beeldrichtlijnen opgesteld voor fotografie.

Zo is er een raamovereenkomst fotografie. Ook is er een beeldbank.

Raamovereenkomst fotografie

De gemeente Den Haag heeft met 15 fotografen raamovereenkomsten afgesloten, waarin de basisvoorwaarden voor te verstrekken opdrachten zijn vastgelegd. Zo worden alle foto’s afgekocht voor de hele gemeente en voor alle off- en online publicaties van de gemeente. Medewerkers van de gemeente kunnen hier op Werknet meer informatie over vinden. Overige geinteresseerden kunnen terecht bij hun opdrachtgever binnen de gemeente Den Haag.

Beeldbank

Het beeldmateriaal in de beeldbank www.beeldbankdenhaag.nl is gemaakt in opdracht van de gemeente of is als bestaand beeldmateriaal aangekocht. Foto's mogen alleen gebruikt worden voor publicaties van de gemeente Den Haag. Na registratie met een e-mailaccount van de gemeente Den Haag heeft iedere medewerker van de gemeente Den Haag direct toegang.

Voorbeelden fotografie

Voorbeelden van goede fotografie:

Goede fotografie

Voorbeelden van verkeerde fotografie:

    Gepubliceerd: 13 juli 2018Laatste wijziging: 31 december 2019