Beeld en vormen huisstijl

Het gebruik van beeld is een belangrijk onderdeel van de gemeentelijke huisstijl. Daarom zijn er beeldrichtlijnen opgesteld, die gelden voor alle beeldbepalende foto's en illustraties.

Beeldrichtlijnen (foto’s en illustraties)

  • Haags: foto’s en illustraties zijn een weerspiegeling van (het karakter van) de gemeente Den Haag en zijn daarom realistisch en herkenbaar Haags.
  • Diversiteit: tienduizenden mensen uit alle delen van de wereld werken en wonen in de verschillende wijken van Den Haag. Samen geven zij de stad haar unieke internationale karakter. Elk communicatiemiddel doet in zijn beeldkeuze recht aan deze multiculturele samenleving.
  • Helder: foto’s en illustraties zijn helder van lijn en kleur en hebben focus in compositie. Vermijd onnodige verfraaiing en stel afzender en de boodschap centraal.
  • Overig: geen geënsceneerde en vrijstaande fotografie, geen beeldclichés.

Lees meer over de huisstijl voor:

    Gepubliceerd: 13 juli 2018Laatste wijziging: 27 september 2018