Haags Samenspel: nieuw actieplan voor betere participatie

De gemeente wil de participatie met bewoners verbeteren. Hiervoor is het plan Haags Samenspel gemaakt. Lees welke verbeteringen er in het plan staan.

Er zijn veel voorbeelden van participatie van bewoners in de stad. Zo konden bewoners hun plannen voor verduurzaming indienen in de Energie uit de Wijk Challenge. In Houtwijk stemden 1.779 bewoners op hun favoriete projecten om de wijk op te knappen. De gemeente had hiervoor een opknapbudget.

Ruimte voor verbetering

Het samenspel tussen bewoners en gemeente kan beter. Bewoners geven zelf aan dat het op de volgende punten beter kan:

  • duidelijke spelregels over hoe en waarover bewoners mee mogen beslissen
  • heldere verwachtingen over wat de gemeente wel en niet kan doen
  • meer aandacht voor wat er al is in uw wijk of buurt en daar meer op aansluiten
  • meer duidelijkheid voor initiatieven uit de stad.

In de nota staat al een aantal verbeteringen. Zo wordt er gewerkt aan een 'Participatiewinkel', waar iedereen advies kan krijgen over participatie in de wijk. Ook onderzoekt Den Haag de mogelijkheid van een 'Participatieboard', een groep mensen die het stadsbestuur gevraagd en ongevraagd adviseert over de kwaliteit van bewonersparticipatie.

Haags samenspel in beeld: korte video

Bekijk de video Haags Samenspel Op het YouTube-kanaal van de gemeente

Meer weten over het Actieplan Haags Samenspel?

Bekijk de nota Haags Samenspel die het college naar de gemeenteraad heeft gestuurd: Haags Samenspel (RIS306921).

Op deze website leest u binnenkort meer over de projecten en activiteiten van het actieplan Haags Samenspel.

Praat mee

Heeft u zelf idee├źn over betere participatie? Stuur ze dan via e-mail naar haagssamenspel@denhaag.nl.

Gepubliceerd: 9 april 2021Laatste wijziging: 9 april 2021