Den Haag en de Sustainable Development Goals (SDG’s)

In 2015 namen de Verenigde Naties 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) aan. Deze doelen moeten vóór 2030 zorgen voor een goede en duurzame toekomst voor iedereen. Den Haag is een Global Goals Gemeente.

De SDG’s, of duurzame ontwikkelingsdoelen, gelden in alle landen en voor alle mensen. Het zijn de opvolgers van de Millenniumdoelen (2000-2015).

Om de SDG’s te kunnen halen is goede samenwerking belangrijk. Zowel dichtbij als internationaal. Ook Den Haag zet zich in om de doelen te halen. Dit staat beschreven in het coalitieakkoord 2019-2022.

Haagse thema's

Veel doelen voor duurzame ontwikkeling hebben overeenkomsten met thema’s waar gemeenten elke dag mee te maken hebben. Bijvoorbeeld:

 • verminderen van ongelijkheid
 • werken aan een prettige en veilige leefomgeving
 • maken en gebruiken van duurzame producten

De 17 SDG’s zelf zijn weer opgedeeld in kleinere doelen.

De 17 werelddoelen voor duurzame ontwikkeling (SDG’s)
De 17 werelddoelen voor duurzame ontwikkeling (SDG’s)

De 17 SDG's in Den Haag

Lees hieronder:

 • wat de gemeente voor elk doel doet
 • wat de gemeente samen met inwoners en organisaties doet
 • wat u zelf voor elk doel kunt doen

 • Een einde maken aan armoede en ervoor zorgen dat mensen een uitkering kunnen krijgen als ze die nodig hebben. Of hulp om te kunnen leven. Dat zijn voor de gemeente belangrijke thema’s.

  Wat doet de gemeente?

  • Zorgen dat iedereen genoeg geld heeft om van te kunnen leven, door bijvoorbeeld een uitkering te geven.
  • Bedrijven en organisaties in de stad aanmoedigen om mee te denken over armoede.

  Wat doet de gemeente samen met inwoners en organisaties?

  Voorbeelden van samenwerkingen zijn:

  • Schuldenlab070: helpt inwoners met geldzorgen en schulden.
  • Helpdesk Geldzaken: beantwoordt vragen van inwoners over geldzaken, op verschillende plaatsen in de stad en online.
  • De Ooievaarspas: met deze pas kunnen Hagenaars met een laag inkomen korting krijgen op activiteiten zoals sport en cultuur. En korting op lidgeld voor een sportclub of kaartjes voor evenementen.
 • De gemeente organiseert programma’s en activiteiten die helpen een einde te maken aan honger. Iedereen moet toegang hebben tot voedsel.

  Wat doet de gemeente?

  De gemeente heeft plannen gemaakt in de voedselstrategie (H)eerlijk Haags. Zij neemt ook maatregelen, zoals:

  • producten kopen volgens Fairtrade: eerlijke handel waarbij boeren een goed loon verdienen
  • zorgen dat bijna 75% van het voedselaanbod in de kantine vegetarisch is
  • plannen voor duurzaam voedsel subsidiëren en de bedenkers advies geven via het digitaal loket Stadslandbouw Den Haag
  • stadsboerderijen en grote schooltuinen helpen om bewoners meer te leren over waar hun voedsel vandaan komt.

  Wat doet de gemeente samen met bewoners en organisaties?

  Voorbeelden van samenwerkingen zijn:

  • Food Waste City Challenge. Hiermee verspillen hotels minder voedsel door het slimmer in te kopen, te bewaren en te bereiden.
  • ImpactCity: een programma waarin de gemeente Haagse ondernemers helpt duurzaam te ondernemen en te vernieuwen.
  • Stichting Noordzeevis uit Scheveningen.
  • Greenport West Holland.

  Wat kunt u doen?

  U kunt meehelpen door minder voedsel te verspillen:

  • Maak een boodschappenlijstje. Zo voorkomt u dat u te veel eten koopt.
  • Kijk in de voorraadkast, de koelkast en de vriezer voordat u boodschappen doet. Zo weet u wat u nodig heeft en welk eten als eerste op moet.
 • De gemeente probeert te zorgen dat alle Hagenaars op een gezonde manier en in een gezonde omgeving leven.

  Wat doet de gemeente?

  De gemeente heeft voor dit doel het plan Zorg, Jeugd & Volksgezondheid gemaakt. De uitgewerkte plannen staan in het Actieprogramma Preventie. Hiermee wil de gemeente gezondheidsproblemen voorkomen en gezond gedrag aanmoedigen.

  Wat doet de gemeente samen met bewoners en organisaties?

  Verschillende onderwerpen (zoals sport, onderwijs, cultuur, wonen) hebben invloed op de gezondheid van mensen. De gemeente probeert daarom samen met inwoners, organisaties en bedrijven goede gezondheid en geluk mogelijk te maken. Een paar voorbeelden.

  • De Haagse Aanpak Gezond Gewicht is een programma van de GGD Haaglanden. Dit moet overgewicht bij kinderen en jongeren voorkomen.
  • Gezond en Gelukkig Den Haag (GGDH) is een samenwerking van de gemeente met zorginstellingen. GGDH wil dat iedere Hagenaar zich gezond en gelukkig kan voelen. De GGD kijkt samen met bewoners wat ze zelf kunnen doen en waarbij ze hulp kunnen gebruiken.

  Wat kunt u doen?

  • Gezond eten met hulp van de Schijf for Life. Zo zorgt u dat u de voeding binnenkrijgt die uw lichaam nodig heeft en u bent duurzaam bezig.
  • Op gezond gewicht blijven. U wordt dan minder snel ziek. U zit lekkerder in uw vel en u voelt zich fitter.
  • Regelmatig bewegen is gezond. Probeer bijvoorbeeld elke dag een stukje te wandelen of te fietsen.
  • Stoppen met roken. Roken is slecht voor de gezondheid.
 • Alle Hagenaars moeten onderwijs kunnen volgen. Jongeren en volwassenen moeten evenveel kansen krijgen om kennis en ervaring op te doen.

  Wat doet de gemeente?

  De gemeente heeft een plan voor het onderwijs gemaakt: de Haagse Educatieve Agenda 2018-2022. Hierin staan verschillende maatregelen. Zoals zorgen voor dezelfde kansen voor iedereen en het probleem van te weinig leraren oplossen.

  De gemeente heeft dit plan met schoolbesturen en andere organisaties gemaakt.

  Wat doet de gemeente samen met organisaties?

  • In verschillende bibliotheken gratis hulp bij huiswerk geven aan scholieren op basis- en middelbare scholen. Zo hebben zij een rustig plekje om te werken.
  • Meedoen met de Gelijke Kansen Alliantie (GKA) zodat binnen het onderwijs iedereen dezelfde kansen heeft.
  • Samen met Stichting Leergeld computers geven aan kinderen met een Haagse Ooievaarspas.
  • Extra leertijd bieden op basis- en middelbare scholen waar veel kinderen zitten die een taalachterstand hebben of moeite met leren.
  • Het proces van inschrijven voor basis- en middelbare scholen anders inrichten. Zo krijgen alle kinderen dezelfde kans om naar de school te gaan die ze willen.
  • Leerlingen in brede brugklassen extra helpen.
  • Zomerscholen starten in wijken waar veel leerlingen wonen die een taalachterstand hebben of moeite met leren.
  • Geld om schoolreisjes te organiseren geven aan scholen waar veel kinderen zitten die een taalachterstand hebben of moeite met leren.
  • Zorgen voor schoolmaatschappelijk werk (sociale hulp) op alle scholen. Zo krijgen leerlingen en hun ouders hulp. Als het nodig is kunnen ze doorstromen naar het Centrum Jeugd en Gezin.
 • Gendergelijkheid betekent dat iedereen mensen met een verschillend geslacht, gender of seksuele geaardheid gelijk behandelt. Zij moeten zich veilig kunnen voelen in de stad.

  Wat doet de gemeente?

  De gemeente zet zich al lange tijd in voor gelijke rechten en zelfstandigheid voor vrouwen. Met het programma Gelijke kansen voor Haagse Vrouwen wil zij de problemen rondom dit onderwerp wegnemen. Het programma zorgt ervoor dat vrouwen:

  1. meer voor zichzelf opkomen
  2. dezelfde kansen krijgen
  3. zelf geld hebben om van te leven

  Dit programma brengt gelijke behandeling van vrouwen onder de aandacht. En het laat zien waarom dit zo belangrijk is.

  Daarnaast heeft de gemeente het Actieprogramma Queer in Den Haag. En er is subsidie voor organisaties die activiteiten organiseren voor gelijke kansen voor vrouwen en queer-personen.

  Wat doet de gemeente samen met organisaties?

  In Den Haag zijn er verschillende organisaties die werken aan gendergelijkheid.

 • Alle Hagenaars moeten toegang hebben tot schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen (zoals wc, douche en badkamer).

  Wat doet de gemeente?

  De gemeente zorgt voor een goed riool in de stad. Dit doet ze met de inkomsten uit rioolheffing. De zorg voor afvalwater heeft de gezondheid enorm geholpen. Hagenaars kunnen elke dag rekenen op schoon en gezond drinkwater van waterleidingsbedrijf Dunea. Dit water komt uit de duinen tussen Monster en Katwijk en is natuurvriendelijk.

 • De gemeente wil graag klimaatneutraal zijn (zonder luchtvervuiling). De overstap naar schone energie is een uitdaging.

  Wat doet de gemeente samen met bewoners en ondernemers?

  De gemeente wil samen met bewoners en ondernemers energie besparen en zorgen voor schone en betaalbare energie voor iedereen. Enkele voorbeelden:

  • 80 installaties om warmte en kou op te slaan in Den Haag
  • zo’n 180.000 zonnepanelen in de stad
  • een speciaal systeem dat warmte uit zeewater haalt
  • een zwembad met zonneboilers die voor energie zorgen
  • in Den Haag staan de 2 duurzaamste gebouwen van Nederland: De Monarch in het Beatrixkwartier en Extra Verde in Ypenburg
  • bewonersinitiatieven De Waterspin en De Groene Mient
  • de aardgasvrije wijk Vlamloos Spoorwijk en 10 Groene Energiewijken, deze wijken lopen voor met schone energie, energie besparen en gebouwen isoleren

  Wat kunt u doen?

  U kunt energiezuiniger leven. Bijvoorbeeld door:

  • spaarlampen en ledverlichting te gebruiken
  • het licht uit te doen als u de kamer uitloopt en apparaten uit te zetten als u ze niet gebruikt
  • de verwarming iets lager te zetten, met een warme trui en sloffen blijft het toch prettig in huis
  • op lagere temperaturen te wassen. Bijna alle wasmiddelen wassen goed schoon op 30 graden
 • Waardig werk betekent dat iedereen werk heeft om trots op te zijn. Dit doel gaat ook over groei van de economie in de stad.

  Wat doet de gemeente?

  Den Haag staat bekend als ImpactCity. Dat betekent dat de gemeente ondernemers en impactmakers (mensen die een positieve invloed hebben) steunt met:

  • hulp bij huisvestiging
  • financiële steun
  • hulp bij het vinden van talent

  Wat doet de gemeente samen met organisaties?

  De gemeente brengt organisaties, onderzoekscentra, kennisinstituten, bedrijven en ondernemers bij elkaar. Voorbeelden van deze samenwerkingen zijn:

  • Jongerenpunt070: jongeren van 18 tot 27 jaar kunnen hier vragen stellen over hun toekomst, opleiding en werk. Jongerenpunt070 geeft ook advies.
  • Matchpunt070: enthousiaste kandidaten krijgen een werkplek bij de gemeente. Daar kunnen ze groeien en ervaring krijgen.
 • Dit doel gaat over het bouwen van een goed netwerk (infrastructuur). Een netwerk van bijvoorbeeld wegen, openbaar vervoer, energie of techniek. Die infrastructuur moet duurzaam, betaalbaar en voor iedereen zijn. Daarvoor moeten bedrijven hun techniek blijven vernieuwen. Dat geldt ook voor Den Haag.

  Wat doet de gemeente?

  De gemeente werkt aan een duurzame infrastructuur door gebruik te maken van:

  • schoon vervoer. De gemeente wil dat meer mensen lopen, fietsen of reizen met gedeeld vervoer. Daarnaast heeft zij milieuzones ingevoerd. Daar mogen auto’s, vrachtwagens en scooters die de lucht vies maken niet meer rijden.
  • slimme mobiliteit. De gemeente moedigt vervoer dat goed is voor de stad en haar inwoners aan. Denk aan meer openbaar vervoer, of het steunen van schoon vervoer. En ruimte geven aan vernieuwing en samenwerking binnen de regio.
  • elektrische auto’s. De gemeente heeft laadpalen in de stad laten plaatsen. Zij heeft zelf ook 25 elektrische smartcars.
 • De gemeente wil politieke, sociale en economische discriminatie tegengaan. Zij wil dat iedereen

  • elkaar hetzelfde behandelt
  • dezelfde kansen krijgt
  • evenveel voordeel heeft van de groei van de Haagse economie

  Wat doet de gemeente?

  De gemeente heeft een antidiscriminatiebeleid. Bij het bureau Den Haag Meldt kunnen inwoners discriminatie melden en hulp krijgen. Bijvoorbeeld bij het oplossen van problemen of als zij naar de rechter willen stappen.

 • Dit doel gaat over duurzame groei van steden. Met als doel een fijne, gezonde en veilige omgeving om in te leven. Waar iedereen erbij hoort en kan meedoen.

  Wat doet de gemeente?

  De gemeente wil de stad sterk maken. En zorgen dat die zich goed kan herstellen als het even moeilijk gaat. Dat begint met mensen die in veilige en gezonde wijken wonen. De gemeente doet dat via Resilient The Hague.

 • Mensen moeten beter met de aarde omgaan. En minder stoffen uit de grond gebruiken om producten van te maken. Ook Den Haag wil stoffen uit de grond duurzaam gebruiken en producten vaker opnieuw gebruiken, zodat er minder afval is. Meer en beter doen, met minder.

  Wat doet de gemeente?

  De gemeente bespaart energie, produceert duurzaam en gebruikt afval opnieuw. Zij wil ook de Haagse economie aanmoedigen en het milieu zo min mogelijk beschadigen. Op dit gebied gebeurt er al veel, zoals:

  • maatschappelijk verantwoord inkopen. Dat betekent dat de stad verstandig, duurzaam en circulair koopt. Circulair betekent dat een product helemaal opnieuw wordt gebruikt zonder dat er afval overblijft. Om verstandig te kopen zijn er voor het leveren van producten strenge eisen. Zo mogen vrachtwagens en bestelbusjes die de lucht vies maken de stad niet meer in.

  Wat doet de gemeente samen met organisaties?

  De gemeente zorgt er samen met organisaties voor dat de stad een prettige plek is om te leven. Een voorbeeld daarvan is het project PlastiCity. Bedrijven die hieraan meewerken kunnen hun plastic afval laten ophalen met een elektrische bakfiets. Van het opgehaalde afval maken bedrijven weer nieuwe producten.

  Wat kunt u doen?
  • Een stoffen tasje meenemen naar de supermarkt. U heeft dan niet elke keer een plastic tasje nodig voor de boodschappen.
  • Producten kopen die u opnieuw kunt gebruiken. Zo voorkomt u verspilling. Bijvoorbeeld koffiecapsules die u opnieuw kunt vullen, of plasticvrije shampoo en douchegel.
  • Een waterfles gebruiken die u opnieuw kunt vullen in plaats van wegwerpflessen te kopen.
  • Een koffiekopje meenemen in plaats van elke keer een plastic koffiebeker kopen.
 • De stad moet in actie komen om klimaatverandering te stoppen en de gevolgen daarvan zo klein mogelijk te maken.

  Wat doet de gemeente?

  De gemeente heeft veel gedaan om de wijken in de stad groen te maken en klimaatbestendig. Dat betekent goed beschermd tegen de gevolgen van klimaatverandering, zoals erge hitte of wateroverlast. Den Haag heeft ook milieuzones. In die gebieden in de stad mogen auto’s, vrachtwagens en scooters die de lucht vies maken niet komen.

  Nog een paar voorbeelden:

  • de aanleg van calamiteitenberging Molenvlietpark
  • de Urban Waterbuffer in het wijkpark Cromvliet
  • verschillende vergroeningsprojecten voor openbare plekken in de stad
  • groene gebieden waar water makkelijker weg kan en die voor verkoeling zorgen
  • tuinen aan de voorkant van gebouwen en polderdaken
  • een halfopen verharding maken zodat regenwater makkelijk weg kan en stadsplanten de ruimte hebben om te groeien

  Wat doet de gemeente samen met organisaties?

  De gemeente werkt samen met het Waterschap en Rijkswaterstaat om Den Haag te beschermen tegen overstromingen.

 • Dit doel gaat over het beschermen en duurzaam gebruiken van oceanen, zeeën en rivieren. Den Haag is de enige grote stad in Nederland met zee en strand direct voor de deur.

  Wat doet de gemeente:

  De gemeente maakt in de zomer het strand elke avond en nacht goed schoon. Zodat na een drukke stranddag het afval van toeristen en bewoners niet in de zee verdwijnt. De schoonmakers van de gemeente halen afvalresten en glas uit het zand. Zo hebben vogels weer vrij toegang tot het voedsel dat op het strand aanspoelt. In de winter is dit minder vaak nodig, dan is het niet druk op het strand.

  Wat kunt u doen?

  • Uw afval en dat van anderen meenemen als u op het strand bent geweest.
  • Met de fiets of het openbaar vervoer naar het strand reizen.
  • Zonnebrandcrème gebruiken die het zeewater niet vies maakt.
 • Dit doel gaat over het leven op land beschermen, herstellen en duurzaam onderhouden. Voor de gemeente betekent dit verschillende soorten planten en dieren in een gebied beschermen.

  Wat doet de gemeente?

  Den Haag is de eerste stad in Nederland die werkt met het systeem Groen en Natuurinclusief Bouwen. Dit systeem verplicht ontwikkelaars om ruimte te geven aan groen op en rondom een bouwlocatie.

  Een ander voorbeeld zijn de 14 vogelrustgebieden. Deze groene plekken zijn speciaal voor vogels die broeden en niet open voor mensen.

 • Den Haag wil een vredige, veilige en eerlijke stad zijn waar iedereen erbij hoort en meedoet. Als internationale stad van vrede en recht is dit doel voor de gemeente extra belangrijk.

  Wat doet de gemeente samen met organisaties?

  De gemeente wil dat alle Hagenaars toegang hebben tot het recht. Daarom werkt ze samen met The Hague Institute for Innovation of Law in het project Toegang tot Recht. Dit project moet ervoor zorgen dat bewoners goede toegang hebben tot recht. Het project heeft in 2021 een speciale prijs gekregen: de Global Goals Grensverlegger van de Vereniging Nederlandse Gemeenten.

 • Alleen door samen te werken is het mogelijk alle doelen te halen.

  Wat doet de gemeente?

  De gemeente werkt samen met veel partners in de stad, in de regio, in het binnen- en buitenland.

  Wat kunt u doen?

  Woont, werkt, onderneemt of studeert u in Den Haag? En wilt u graag met de gemeente samenwerken om de duurzame doelen (SGD’s) te halen? Stuur dan een e-mail naar SDG@denhaag.nl.

Contact

Heeft u een vraag of opmerking over de SDG’s? Stuur dan een e-mail naar SDG@denhaag.nl.

Zie ook: SDG Nederland (Den Haag)

  Gepubliceerd: 11 februari 2022Laatste wijziging: 4 maart 2022