WOZ-waarde

De gemeente bepaalt elk jaar de waarde van huizen, bedrijfspanden, winkels en onbebouwde stukken grond. Deze waarde wordt de WOZ-waarde genoemd. De gemeente gebruikt de WOZ-waarde om de hoogte van de onroerendezaakbelastingen (OZB) te bepalen. In het taxatieverslag staat hoe de taxatie van een pand is opgebouwd en waarop de WOZ-waarde is gebaseerd.

WOZ-waarde

De WOZ-waarde is het bedrag dat een woning of bedrijfspand zou kunnen opbrengen als deze op een bepaalde datum leeg verkocht wordt en direct in gebruik zou kunnen worden genomen. Deze datum heet de waardepeildatum. Voor het belastingjaar 2019 is de waardepeildatum 1 januari 2018.

De WOZ-waarde wordt gebruikt voor verschillende belastingen zoals:

Banken willen de WOZ-waarde weten bij het afsluiten van een hypotheek.

Wie krijgt een WOZ-beschikking

Iedereen die op 1 januari eigenaar of gebruiker is van een onroerende zaak binnen de gemeente Den Haag krijgt voor dat jaar de WOZ-waarde, de ‘WOZ-beschikking’, toegestuurd. De beschikking staat op het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen. De gemeente Den Haag noemt dit ook wel de woonlastennota.

Huurders van woningen betalen geen OZB. Daarom krijgen zij wel een WOZ-beschikking en geen woonlastennota.

Bent u na 1 januari van een jaar eigenaar van een woning geworden? Ook dan krijgt u de WOZ-waarde niet automatisch toegestuurd. De WOZ-waarde van woningen is openbaar en kunt u opvragen via het WOZ-waardeloket.

Bent u na 1 januari van een jaar eigenaar van een niet-woning geworden? Dan krijgt u de WOZ-waarde voor dat jaar niet automatisch toegestuurd. U kunt de gegevens voor dat jaar bij de gemeente opvragen. Dit kan schriftelijk of bij de balie op stadskantoor Leyweg. Hierbij moet u de volgende documenten opsturen of meenemen:

 • een geldig legitimatiebewijs (alleen als u aan de balie komt)
 • een kopie van het gedeelte van het eigendomsbewijs, waaruit blijkt dat u de eigenaar bent
 • indien van toepassing een kopie van de verklaring van erfrecht.

Hoe de WOZ-waarde wordt bepaald

Bekijk de video over de WOZ op de website van Vereniging Eigen Huis:

Video op www.eigenhuis.nl

De gemeente houdt alle veranderingen aan woningen, bedrijven of overig onroerend goed in Den Haag bij. Ze krijgt informatie op de volgende manieren:

 • Uit bouwvergunningen, verkoop- en verhuurinformatie, van foto's (bijvoorbeeld luchtfoto’s) en uit het Kadaster.
 • Mensen die een woning kopen kunnen een ‘formulier permanente marktanalyse’ opgestuurd krijgen. De teruggestuurde antwoorden helpen mee bij het vaststellen van een stijging of daling van de waarde van woningen in de stad voor de volgende waardepeildatum.
 • Bij bedrijven worden huurgegevens opgevraagd als er een nieuwe huurder komt.
 • Bij incourante bedrijven (bijvoorbeeld ziekenhuizen, benzinepompen) worden zogenoemde Stichtingskostenbrieven verstuurd. Hiermee wordt gevraagd wat het zou kosten om deze objecten opnieuw te bouwen.

Met al deze gegevens, de kennis van de taxateurs en een computermodel wordt de WOZ-waarde vastgesteld. Als er voor bepaalde objecten te weinig vergelijking te vinden is (bijvoorbeeld verkopen in de buurt of gerealiseerde huren) kan het zijn dat u een verzoek krijgt van een taxateur om uw pand te mogen bezichtigen. Zo krijgt de gemeente een zo goed mogelijk beeld van de onroerendgoedmarkt.

Waardeontwikkeling

Voor woningen in Den Haag geldt voor het huidige belastingjaar 2019 een gemiddelde stijging van de WOZ-waarde van 14%. Bedenkt u zich goed dat dit een gemiddelde is. Dit kan per individueel geval verschillen. De waardeontwikkeling hangt samen met een groot aantal factoren, zoals ligging in wijk of buurt en het niveau van onderhoud en kwaliteit.

Voor bedrijven en winkels in Den Haag geldt een gemiddelde stijging van de WOZ-waarde van 4%. Ook dit is een gemiddelde. Individuele bedrijven en winkels kunnen een andere waardeontwikkeling hebben.

WOZ-waarde bij nieuwbouw

De WOZ-waarde moet ook worden vastgesteld van een woning of bedrijfspand dat in aanbouw is. Dat gebeurt dan op basis van de zogenoemde ‘gecorrigeerde vervangingswaarde’. Daarbij wordt de waarde van de woning of het bedrijfspand bepaald op basis van de vordering van de bouw op 1 januari van het belastingjaar, met daarbij opgeteld de waarde van de bijbehorende grond.

WOZ-waarde bij verbouwing

Na een verbouwing beoordeelt de taxateur of de waarde van de woning of het bedrijfspand is gestegen of gedaald. De wijziging heeft geen gevolgen voor de WOZ-beschikking van dat jaar. Pas bij de WOZ-beschikking van het volgende jaar wordt rekening gehouden met een mogelijke waardeverandering.

WOZ-waarde opvragen

WOZ-waarde woningen

 • In MijnDenHaag kunt u de WOZ-waarde en het taxatieverslag van uw pand bekijken. U logt in met uw DigiD. Heeft u problemen met inloggen via DigiD? Kijk dan op de website van DigiD wat de oorzaak kan zijn.
 • Iedereen mag de WOZ-waarde van elke woning in Nederland opvragen. Per 1 oktober 2016 zijn deze waarden openbaar. U kunt deze waarden inzien via de website van het WOZ-waardeloket. Het moet wel gaan om het individueel raadplegen van afzonderlijke woningen. Meer informatie over de openbaarheid van de WOZ-waarden vindt u op de website van de Waarderingskamer. U kunt daar niet terecht over inhoudelijke vragen van uw object of over belastingzaken.

WOZ-waarde bedrijven

Wilt u een WOZ-waarde van uw bedrijfspand opvragen? Stuur dan een e-mail naar taxatieverslag@denhaag.nl. Vermeld hierbij uw naam, aanslagnummer en van welk(e) pand(en) u de WOZ-waarde wilt ontvangen.

Taxatieverslag

In een taxatieverslag staat hoe de taxatie is opgebouwd en waarop de WOZ-waarde is gebaseerd. In het verslag staan de volgende gegevens:

 • Om welk pand het gaat.
 • WOZ-waarde.
 • Kadastrale gegevens.
 • Kenmerken die belangrijk zijn bij het bepalen van de waarde, zoals het soort pand, het bouwjaar en de grootte.
 • Hoe het pand aansluit op de vastgoedmarkt. Daarvoor zijn de verkoopprijzen en de WOZ-waarden vermeld van 3 vergelijkbare woningen. Die hoeven niet precies hetzelfde te zijn als uw woning.

Taxatieverslag inzien

Taxatieverslag van uw woning inzien

U kunt de WOZ-waarde en het taxatieverslag van uw woning of bedrijfspand op verschillende manieren bekijken:

 • De WOZ-waarde staat op de jaarlijkse woonlastennota.
 • U kunt de WOZ-waarde van uw pand bekijken en het taxatieverslag inzien door in te loggen op MijnDenHaag met uw DigiD. U kunt alleen online gegevens inzien als de aanslag op uw naam staat.

  Bekijk de instructievideo zodat u gemakkelijk en snel aan de slag kunt met MijnDenHaag:

  Bekijk de video over MijnDenHaag (YouTube-kanaal van de gemeente)

   Taxatieverslag van uw bedrijf inzien

   U kunt als bedrijf of instelling de WOZ-waarde en het taxatieverslag van uw bedrijfspand op dit moment helaas niet online bekijken. Door beveiligingsproblemen is het niet meer mogelijk om met het Haag-ID in te loggen. Er wordt gewerkt aan het bouwen van een nieuwe inlogservice, de eHerkenning. Zodra deze service gereed is, kunt u uw gegevens weer online bekijken. Tot die tijd kunt u als bedrijf of instelling alleen een taxatieverslag opvragen door een e-mail te sturen naar: taxatieverslag@denhaag.nl. Vermeld hierbij uw naam, aanslagnummer en van welk(e) pand(en) u het taxatieverslag wilt ontvangen.

   Verplicht meewerken aan de taxatie?

   • De taxateur mag alleen uw woning in als u dat toestaat.
   • De huurder van een bedrijfspand is op basis van de Algemene Wet Rijksbelastingen verplicht toegang te verlenen als het bezoek in het belang is van de belastingheffing aan de eigenaar.
   • Als u een koopwoning heeft of een bedrijfspand huurt kunt u een inlichtingenformulier thuisgestuurd krijgen. U bent verplicht dit in te vullen.
   • De gemeente mag inlichtingen vragen bij eigenaren of gebruikers van het pand om de waarde te bepalen. Zij zijn verplicht om daaraan mee te werken.

   Op de website van de Waarderingskamer kunt u deze regels terugvinden in het Besluit gegevensverstrekking wet WOZ.

    Bezwaar maken

    Bent u het niet eens met de WOZ-waarde van uw pand? Dan kunt u bezwaar maken.

     Lokale lastenmeter

     Met de lokale lastenmeter kunt u gemakkelijk uitrekenen hoeveel u in Den Haag betaalt voor uw woonlasten. U kunt dit vergelijken met andere gemeenten en u kunt zien wat het effect is als uw situatie verandert of als uw woning een hogere of lagere WOZ-waarde zou hebben. Ga naar de website van de lokale lastenmeter.

     Contact

     Heeft u vragen? Neem dan contact op met Belastingzaken.