WOZ-waardeloket

Per 1 oktober 2016 zijn de WOZ-waarden voor woningen openbaar. U kunt deze waarden opvragen.

Waarden opvragen

Dit kan bij de Landelijke Voorziening WOZ (LV WOZ) van de Rijksoverheid via WOZ-waardeloket.nl. Dit WOZ-waardeloket biedt u de mogelijkheid de WOZ-waarde van woningen te raadplegen.

Afzonderlijke woningen

In dit loket worden formeel vastgestelde WOZ-waarden getoond van woningen. Het moet wel gaan om het individueel raadplegen van afzonderlijke woningen. Om te voorkomen dat het WOZ-waardeloket wordt overbelast doordat te veel gegevens tegelijk worden opgevraagd, is er een maximum gesteld aan het aantal woningen dat u binnen een bepaalde tijdsperiode mag opvragen.

Meer transparantie

Het beschikbaar stellen van WOZ-waarden is bedoeld om meer transparantie te bieden over de onderlinge verschillen tussen WOZ-waarden van woningen. De ontvanger van een WOZ-waarde heeft daardoor meer mogelijkheden om te beoordelen of zijn of haar WOZ-waarde correct is.
De Wet WOZ legt geen beperking op aan het doel waarvoor de WOZ-waarde wordt gebruikt. Dat betekent dat iedereen de WOZ-waarde van elke woning in Nederland mag opvragen.

Meer informatie