Erfpacht betalen

De betaling van erfpacht heet canon en is de vergoeding die u betaalt voor het gebruik van de grond waarop uw woning of bedrijfsruimte staat. U krijgt iedere 6 maanden bericht dat er een te betalen bedrag voor u klaar staat in MijnDenHaag. U kunt dat bedrag automatisch laten afschrijven of via iDEAL betalen. Ook kunt u een betalingsregeling treffen voor het betalen in termijnen.

De gemeente stuurt dit bericht over de betaling van de canon rond 1 januari en 1 juli.

 • Op 1 januari ontvangt u een bericht over de betaling van de canon over de maanden juli tot en met december van het afgelopen jaar.
 • Op 1 juli ontvangt u een bericht over de betaling van de canon over de maanden januari tot en met juni van het lopende jaar.

Automatische betaling

U kunt ervoor kiezen uw halfjaarlijks bedrag automatisch te laten afschrijven. Betalen via een automatische incasso is de gemakkelijkste manier. Dit kunt u aanvragen via MijnDenHaag.nl. De verwerking van uw aanvraag duurt enkele werkdagen, in MijnDenHaag.nl kunt u daarna de gewijzigde betaalwijze zien.  Of door bij het erfpachtbedrijf een doorlopende machtiging voor incasso te vragen. Dit kunt u doen door een e-mail te sturen aan erfpachtadministratie@denhaag.nl met uw:

 • vraag, vermeld in het onderwerp: 'Aanvraag doorlopende machtiging voor incasso'
 • naam
 • adres
 • het adres en (als u dat weet) het debiteurnummer waar het over gaat
De machtiging gaat dan in met ingang van 1 januari of 1 juli. Dit moet u uiterlijk een maand van tevoren doorgeven (dus vóór 1 december of 1 juni). Doet u dit na 1 januari of 1 juli, dan moet u de laatste halfjaarrekening nog zelf betalen.

Online betalen via MijnDenHaag.nl

Op MijnDenHaag.nl staat een persoonlijke pagina voor u klaar met informatie over uw erfpacht. Hier vindt u een overzicht van de factuurbedragen, de mogelijkheid om online te betalen en het aanvragen van automatische incasso.

U kunt uw gegevens en te betalen bedragen over erfpacht inzien en betalen.

 • Log in met DigiD en klik op het onderdeel Erfpacht.
 • Bovenaan de persoonlijke pagina staat een overzicht van uw recht van erfpacht en bedragen.
 • U kunt uw openstaande factuur betalen met iDEAL.

U vindt er ook een overzicht van uw recht van erfpacht en kunt u aanvragen doen en wijzigingen melden:

 • Overzicht van recht van erfpacht
 • Overzicht van factuurbedragen
 • Online betalen van laatste factuur
 • Wijzigen factuuradres
 • Aanvraag automatische incasso
 • Verzoek tot afkoop van canonverplichting
 • Verzoek tot heruitgifte

Via online bankieren betalen

De gemeente stopt met het versturen van acceptgiro’s voor betaling van de erfpachtcanon. Erfpachters kunnen de erfpachtcanon via een automatische incasso betalen of via iDEAL (zie 'Online betalen via MijnDenHaag.nl').

Ook is het mogelijk de factuur te betalen via online bankieren. De factuur kunt u voldoen op rekeningnummer:

 • IBAN: NL 04 BNGH 0285 1389 60
 • BIC: BNGHNL2G
 • ten name van: Gemeente Den Haag DSO Erfpacht

Vermeld bij uw betaling van canon zo mogelijk:

 • debiteurnummer
 • factuurnummer
 • adres, waar de betaling betrekking op heeft

Vermeld bij uw andere erfpachtbetalingen:

 • het doel/onderwerp
 • het adres, waarop de betaling betrekking heeft

Betalen in termijnen

Kunt u het bedrag van de canon niet in 1 keer betalen? Dan kunt u een regeling treffen voor betalen in termijnen. Zend een e-mail aan erfpachtadministratie@denhaag.nl met uw:

 • vraag
 • naam
 • adres
 • het adres waar het over gaat

U krijgt dan van het Erfpachtbedrijf antwoord op uw verzoek.

De eerste betaling moet vervolgens gedaan worden in de eerste maand van de nieuwe periode: in januari en in juli. Alle termijnen moet u zelf overmaken. U ontvangt hierover geen bericht of factuur van de gemeente.

Afkoop beheerkosten

Erfpachters die periodiek alleen beheerkosten (administratiekosten) betalen, kunnen de beheerkosten in 1 keer afkopen. Betaal dan het tarief voor afkoop beheerkosten op rekeningnummer:

 • IBAN: NL 04 BNGH 0285 1389 60
 • BIC: BNGHNL2G
 • ten name van: Gemeente Den Haag DSO Erfpacht

Vermeld bij uw betaling:

 • het adres, en (als u dit weet) het debiteurnummer waar de betaling betrekking op heeft
 • afkoop beheerkosten

Kijk voor het tarief van de beheerkosten op Erfpachtvoorwaarden.

Eigenaar geworden van een woning of bedrijfsruimte

U bent eigenaar geworden van een woning of bedrijfsruimte, bijvoorbeeld in april, en ontvangt in juli een factuur voor het gehele halfjaar. Dan moet u deze factuur betalen. Bij de notaris heeft er al een verrekening tussen de oude en nieuwe eigenaar plaatsgevonden voor de periode van 1 januari tot datum van aankoop in april. Dit kunt u terugvinden op de afrekening van de notaris.

Geen eigenaar, wel factuur

U bent geen eigenaar van de woning of bedrijfsruimte en u heeft toch een factuur ontvangen. Dan kunt u hierover een e-mail sturen naar: erfpachtadministratie@denhaag.nl Graag met vermelding van het betreffende erfpachtadres en de vermelding dat u geen eigenaar bent.

Of u kan een afdruk van het te betalen bedrag of de factuur per post sturen naar:

Gemeente Den Haag
DSO Erfpacht
Antwoordnummer 61248
2506 WB Den Haag

Vermeld dan graag:

 • uw naam
 • uw adres
 • het erfpachtadres
 • het debiteurnummer (als u dit weet) waar de betaling betrekking op heeft
 • dat u geen eigenaar bent.
Zie ook Erfpacht