Afkoop canonbetaling bij eeuwigdurend recht aanvragen

Bent u erfpachter met een erfpachtcontract ná 1986? Dan kunt u een afkoop aanvragen voor eeuwigdurende erfpacht. U hoeft dan geen canon meer te betalen.

Waarom afkopen?

Erfpacht is het recht om de grond van de gemeente voor een bepaalde periode te gebruiken tegen betaling van een canon. De gemeente blijft dan eigenaar van de grond.

Overwegingen om de canonbetaling af te willen kopen kunnen zijn:

  • U hoeft geen canon meer te betalen voor het gebruik van de grond.
  • U wilt de woning aantrekkelijker maken voor verkoop.
  • U krijgt geen vijfjaarlijkse herziening meer van het canonpercentage.

Voorwaarden

De gemeente heeft voor de afkoop canonbetaling bij eeuwigdurend recht een aantal voorwaarden gesteld waarmee u rekening moet houden:

  • Erfpachtcontract voor 1986: Heeft u een erfpachtcontract van vóór 1986 en loopt uw erfpachtcontract binnen 15 jaar af? Dan moet u eerst een heruitgifte op verzoek aanvragen. Kijk voor meer informatie op Erfpachtcontract loopt af binnen 15 jaar.
  • Erfpachtcontract na 1986: Voor het afkopen van uw canonbetaling moet u een erfpachtcontract hebben van ná 1986. Uw erfpachtcontract betreft een notariële akte of een obligatoire overeenkomst op basis van canonbetaling. 

Aanvragen

Afkoop aanvragen

Kosten

  • U betaalt eenmalig de grondwaarde van uw recht van erfpacht en eenmalig een bedrag voor de afkoop van de beheerkosten en eventueel een stukje renteverlies. Kijk voor de tarieven op Erfpachtvoorwaarden.
  • De afkoop wordt opnieuw vastgelegd in een notariële akte omdat uw erfpachtcontract verandert. De kosten van deze akte zijn voor de erfpachter.
  • Als u het afkopen van de erfpachtcanon meefinanciert in uw hypotheek, mag u de rente over het afkoopbedrag aftrekken in uw belastingaangifte.

Hoe lang duurt het?

De gemeente onderzoekt of uw recht van erfpacht in aanmerking komt voor afkoop. Als dat zo is krijgt u een aanbod en informatie over de procedure en de kosten. Dit duurt 4 tot 6 weken.

Meer informatie

video 'Je Haagse wooncarrière' (YouTube-kanaal van de gemeente)
video 'Mijn koophuis staat op grond van de gemeente' (YouTube-kanaal van de gemeente).

Wilt u meer weten over erfpacht? Kijk dan op www.denhaag.nl/erfpacht.