Betalingscapaciteit

De betalingscapaciteit is de financiƫle ruimte die u heeft om de gemeentelijke belastingen te kunnen betalen.

Bij de berekening van de betalingscapaciteit moet worden uitgegaan van de gegevens en voorschriften zoals die gelden op het moment dat u het verzoek om kwijtschelding indient. De betalingscapaciteit wordt berekend over de periode van 12 maanden vanaf deze datum.

Normbedrag

Het normbedrag wordt door de overheid vastgesteld en moet worden gebruikt bij de beoordeling van uw recht op kwijtschelding. De hoogte van het normbedrag is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. In dit normbedrag zijn al de minimale bedragen opgenomen voor huur en premie zorgverzekering. Daarom moet u die bedragen aftrekken van uw huur of hypotheekrente en van uw premie zorgverzekering. Bekijk de normbedragen op de website van de VNG.

Kostendelersnorm

Met ingang van 2018 geldt voor kwijtschelding de kostendelersnorm. Als u uw woning deelt met medebewoners van 21 jaar of ouder, kan de kostendelersnorm op u van toepassing zijn. Hoe meer kostendelende medebewoners u heeft, hoe lager het normbedrag voor levensonderhoud wordt omdat u samen met die medebewoners de woonkosten kunt delen.

Niet alle huisgenoten zijn kostendelende medebewoners. De volgende huisgenoten zijn geen kostendelende medebewoners:

  • huisgenoten jonger dan 21 jaar
  • huisgenoten die een opleiding volgen die recht kan geven op studiefinanciering
  • huisgenoten die een Beroeps Begeleidende Leerweg volgen
  • kamerverhuurders of kamerhuurders die met u een commercieel contract hebben en waarbij een commerciĆ«le huurprijs wordt betaald.

Zie ook

Gepubliceerd: 30 november 2018Laatste wijziging: 7 februari 2022