Hoe berekent de gemeente uw vermogen?

Om te bepalen of u in aanmerking komt voor kwijtschelding, kijkt Belastingzaken eerst naar uw vermogen of bezittingen. U kunt geen kwijtschelding krijgen als u vermogen heeft. Heeft u geen vermogen, dan wordt bepaald hoeveel geld u te besteden heeft (betalingscapaciteit).

De volgende zaken tellen mee als vermogen:

Inboedel

De waarde van uw inboedel telt mee als vermogen als de verkoopwaarde meer is dan € 2.269. Meestal is een gewone inboedel minder waard bij tweedehandsverkoop.

Spaargeld

In bepaalde situaties tellen het saldo op uw bankrekening(en), spaarrekening(en) en uw effecten mee als vermogen, als dit hoger is dan het voor u geldende vrijgestelde bedrag.
Wat het voor u vrijgestelde bedrag is, kunt u zelf berekenen door de volgende bedragen bij elkaar op te tellen:

 1. het normbedrag voor levensonderhoud van de Participatiewet dat voor u geldt
 2. uw maandelijkse huur/hypotheekrente verminderd met de normhuur
 3. uw premies zorgverzekering verminderd met de normpremie
 4. indien van toepassing: het door u te ontvangen bedrag aan Kindgebonden budget

Bekijk de normbedragen op de website van de VNG.

Komt het bedrag op uw bankrekening(en) en spaarrekening(en) hoger uit dan bovenstaande optelsom? Dan telt dit bedrag mee als vermogen en krijgt u geen kwijtschelding.

 • Bent u geboren voor 1 januari 1935? Dan geldt voor u een extra vrijstelling van € 2.269.
 • Is uw partner geboren voor 1 januari 1935? Dan geldt er voor hem/haar een extra vrijstelling van € 2.269.
 • Als u en uw partner allebei geboren zijn voor 1 januari 1935, dan geldt voor u beiden een extra vrijstelling van totaal € 4.538.

  Eigen woning

  Als u eigenaar bent van een woning en er sprake is van overwaarde dan komt u niet in aanmerking voor kwijtschelding. Om dit te bepalen wordt de WOZ-waarde van uw woning verminderd met uw huidige hypotheek. Ook de waarde van andere onroerende zaken die uw eigendom zijn, tellen mee als vermogen. Denk aan een 2e huis, een parkeerplaats, garage of opslagruimte.

  Overige bezittingen

  Heeft u een motorvoertuig (bijvoorbeeld een auto, motorfiets, caravan, camper of boot) en is deze meer waard dan € 2.269? Dan telt dit als vermogen en kan leiden tot afwijzing van uw verzoek. Dat is niet het geval als u of uw partner een gehandicaptenkaart of een Wmo-vergoeding voor de kosten voor het gebruik van de auto krijgt. U komt niet in aanmerking voor kwijtschelding als u en/of uw medebewoner:

  • meer dan 1 motorvoertuig heeft, of
  • naast 1 motorvoertuig een caravan heeft

  Zie ook

  Gepubliceerd: 30 november 2018Laatste wijziging: 25 februari 2020