Hondenbelasting

Heeft u een hond? Dan moet u hondenbelasting betalen. De belasting is hoger als u meer honden heeft. Het maakt niet uit of de hond groot of klein is. U betaalt ook als uw hond nooit buiten komt.

Aanvragen

Als u een hond neemt, moet u de hond binnen 6 weken aangeven. Ook na 6 weken kunt u een hond nog aangeven, maar dan krijgt u wel een boete.

 • Geef de hondenbelasting digitaal aan. U kunt meerdere honden tegelijk aangeven. Wilt u meerdere honden aangeven maar met verschillende ingangsdata? Geef dan elke hond apart aan.

Hond aangeven

 • Heeft u geen DigiD dan kunt u ook schriftelijk aangifte hondenbelasting doen bij de directeur gemeentebelastingen. Vermeld in uw schriftelijke aangifte: uw naam, adres en geboortedatum en sinds wanneer u de hond(en) heeft.

  Wie betaalt de aanslag

  De houder van de hond(en) moet betalen. Als er meerdere personen in een huishouden bij elkaar wonen, wordt 1 persoon aangewezen als de 'houder'. Deze persoon moet zorgen dat de hondenbelasting wordt betaald.

  Controle

  De gemeente controleert of u een hond heeft. Controleurs komen in de hele stad bij mensen aan de deur, om te kijken of er een hond is waarvoor nog geen belasting wordt betaald. Als dat het geval is, moet u alsnog aangifte hondenbelasting doen.

  Kosten

  Tarieven
  Hond Bedragen per jaar in 2023
  1 hond € 137,28
  2 honden € 352,32
  3 honden € 625,08

  Heeft u meer dan 3 honden? Dan betaalt u voor elke volgende hond € 272,76 (in 2023)

  Kenneltarief: u betaalt een tarief van € 407,64 (in 2023).

   Betalen

   Voor hondenbelasting geldt 1 betalingstermijn van 2 maanden. U kunt er ook voor kiezen om gespreid over het jaar te betalen via automatische incasso. Kijk op betalen van gemeentelijke belastingen voor meer informatie over de betaalmogelijkheden.

   Betalingsregeling

   Kunt u de hondenbelasting niet binnen de gestelde termijn betalen? Dan kunt u een betalingsregeling aanvragen. U kunt geen betalingsregeling krijgen als u een bedrijf heeft of als zelfstandige een beroep uitoefent.

   Kwijtschelding

   Kunt u de hondenbelasting niet betalen? Dan komt u misschien in aanmerking voor kwijtschelding. Dit kan alleen voor het bedrag voor de 1e hond.

   Ontheffing en bezwaar

   Heeft u geen hond meer? Of verhuist u naar een andere gemeente? Vraag dan de hondenbelasting terug die u teveel heeft betaald. Dit heet ontheffing. Als u het niet eens bent met de aanslag voor hondenbelasting, kunt u bezwaar maken. Als u denkt dat u onterecht een boete heeft gekregen, dan kunt u bezwaar maken.

   Schriftelijk

   Heeft u geen DigiD? Dan kunt u ook schriftelijk bezwaar maken. Onderteken het bezwaarschrift en stuur het binnen 6 weken na dagtekening van het aanslagbiljet naar Belastingzaken. Vermeld in uw bezwaar:

   • uw naam en adres
   • de datum
   • het biljetnummer
   • het belastingjaar
   • tegen welke belasting u bezwaar maakt
   • de reden van uw bezwaar
   • uw handtekening

   Vergeet niet een machtiging mee te sturen als u namens iemand anders bezwaar maakt.

   Lees meer over ontheffing en bezwaar hondenbelasting.

   Vrijstelling

   Heeft u een blindengeleidehond of een hulphond voor gehandicapten? Dan kunt u om vrijstelling van hondenbelasting vragen. Krijgt u toch een aanslag? Dan kunt u bezwaar maken. Lees meer over ontheffing en bezwaar hondenbelasting.

   Contact

   Neem contact op met belastingzaken

   Regelgeving

   Bekijk de verordening hondenbelasting.