Gemeentelijke belastingen: bezwaar maken

Bent u het niet eens met een gemeentelijke belasting of met de WOZ-waarde? Dan kunt u bezwaar maken.

Bezwaar maken

Termijn

U moet uw bezwaar indienen binnen 6 weken na de dagtekening die op het aanslag-/biljet staat.

Digitaal

U kunt digitaal bezwaar indienen met uw DigiD. Kijk welk formulier u nodig heeft:

  Schriftelijk

  Heeft u geen DigiD? Dan kunt u ook schriftelijk bezwaar maken.
  Onderteken het bezwaarschrift en stuur het binnen 6 weken na dagtekening van het aanslagbiljet naar Belastingzaken of lever het in aan de balie.

  U heeft verschillende mogelijkheden om schriftelijk bezwaar te maken:

  • Door het digitale formulier in te vullen, te printen, en te ondertekenen.
  • U kunt ook per brief een bezwaarschrift indienen. Vermeld in uw bezwaar:

   • uw naam en adres
   • de datum
   • het biljetnummer
   • het belastingjaar
   • tegen welke belasting u bezwaar maakt
   • de reden van uw bezwaar
   • uw handtekening
  Let op: Vergeet niet een machtiging mee te sturen als u namens iemand anders bezwaar maakt.

  Hoe lang duurt het?

  Binnen 2 weken krijgt u bericht dat Belastingzaken uw bezwaarschrift heeft ontvangen. Uw bezwaar wordt zo snel mogelijk afgehandeld, maar in ieder geval in het jaar waarin het is ingediend.

  Uitstel van betaling

  Belastingzaken verleent alleen uitstel van betaling voor (het deel van) de aanslag waartegen u bezwaar maakt. Het deel van de aanslag waartegen u geen bezwaar maakt, moet u dus wel betalen. Anders kunt u een aanmaning krijgen.

  Ontheffing / teruggaaf

  Is uw belastingplicht in de loop van het jaar beƫindigd, dan kunt u ontheffing aanvragen. Ontheffing is alleen mogelijk voor afvalstoffenheffing, hondenbelasting en precariobelasting.

  Ook kunt u in sommige gevallen een deel van de leges voor een omgevingsvergunning terugvragen.

  Kwijtschelding

  Heeft u een inkomen op bijstandsniveau en heeft u geen vermogen? Dan komt u misschien in aanmerking voor kwijtschelding. Kwijtschelding is mogelijk voor de afvalstoffenheffing, onroerendezaakbelastingen, rioolheffing eigenarendeel en de hondenbelasting van de eerste hond.

  U kunt alleen kwijtschelding aanvragen voor nog openstaande bedragen en bedragen die u korter dan 3 maanden geleden heeft betaald.

  Andere bezwaarprocedures

  Wilt u bezwaar maken tegen een besluit van de gemeente over Sociale Zaken, een naheffing parkeerbelasting (parkeerbon) of overige zaken zoals subsidies of vergunningen? Daar zijn andere bezwaarprocedures voor.

  Contact

  Contactgegevens Belastingzaken