Teruggaaf leges omgevingsvergunning aanvragen

In sommige gevallen kunt u een deel van de leges (kosten) die u heeft betaald voor een omgevingsvergunning terugvragen.

U kunt leges terugvragen van:

 • omgevingsvergunningen bouwactiviteit
 • omgevingsvergunningen activiteit planologisch strijdig gebruik
 • omgevingsvergunningen activiteit brandveilig gebruik
 • een combinatie van de hiervoor genoemde 3 activiteiten

Bekijk hoeveel procent van de leges u in welke situatie kunt terugvragen.

Situatie Teruggaaf
Bij het intrekken van de aanvraag binnen 2 weken nadat de aanvraag is ontvangen: 100%
Bij het intrekken van de aanvraag na 2 weken nadat de aanvraag is ontvangen: 50%
Bij het buiten behandeling laten van de aanvraag binnen 6 maanden nadat de aanvraag is ontvangen: 100%
Bij het buiten behandeling laten van de aanvraag na meer dan 6 maanden nadat de aanvraag is ontvangen: 80%
Na het weigeren van de vergunning. U krijgt alleen teruggave voor de activiteit(en) waarvoor de vergunning is geweigerd: 50%
Bij het intrekken van de vergunning binnen 1 jaar na het definitief worden van de vergunning: 50%

   Voorwaarden

   • U betaalt bij een omgevingsvergunning bouwactiviteit altijd een minimumbedrag van € 100 in 2022 en € 106,65 in 2023. (Behalve in situaties waarbij  teruggaaf van 100% geldt).

   • U kunt teruggaaf aanvragen tot maximaal 1 jaar na de datum van het:

    • intrekken van de aanvraag
    • buiten behandeling laten van de aanvraag
    • weigeren van de omgevingsvergunning
   • U kunt bij het intrekken van de omgevingsvergunning teruggaaf aanvragen, tot maximaal 1 kalenderjaar nadat de vergunning definitief is.

    Aanvragen

    Digitaal

    U kunt digitaal leges terugvragen met uw DigiD.

    Leges omgevingsvergunning terugvragen

    Schriftelijk

    Heeft u geen DigiD? Dan kunt u ook schriftelijk bezwaar maken. Stuur uw verzoek naar:

    Directeur gemeentebelastingen
    Postbus 19924
    2500 CX Den Haag

    U kunt hiervoor ook het reactieformulier gebruiken dat bij de nota leges zit.

    Hoelang duurt het?

    U krijgt binnen 8 weken bericht van de gemeente of u teruggaaf van de leges krijgt.

    Regelgeving

    Lees meer informatie in hoofdstuk 3 van de Tarieventabel bij de Verordening leges omgevingsvergunning Den Haag 2021 voor aanvragen gedaan na 1 januari 2022.

    Voor aanvragen die voor 1 januari 2022 zijn gedaan, geldt de Legesverordening omgevingsvergunning Den Haag 2021 (1-1-2021 t/m 22-7-2021) en Legesverordening omgevingsvergunning Den Haag 2021 (23-7-2021 t/m 31-12-2021).

    Contact

    Contactgegevens belastingzaken

    Zie ook: Omgevingsvergunning aanvragen