Ontheffing afvalstoffenheffing aanvragen

In bepaalde gevallen kunt u voor de afvalstoffenheffing ontheffing krijgen. Meestal gebeurt dit automatisch. Heeft u geen automatische ontheffing gekregen dan kunt u die zelf aanvragen.

Hoe werkt het?

U krijgt een ontheffing voor de rest van het jaar als:

 • iedereen uit het huishouden verhuist
 • de enige bewoner overlijdt

Geen ontheffing

De aanslag afvalstoffenheffing wijzigt dat jaar niet als er:

 • in het jaar iemand bij u komt wonen
 • iemand het huishouden verlaat
 • iemand overlijdt

Pas in het volgende jaar wijzigt de aanslag afvalstoffenheffing.

Verhuist u binnen de gemeente? Dan krijgt u een aanslag afvalstoffenheffing voor uw nieuwe adres.

    Hoelang duurt het?

    Uw verzoek wordt binnen 8 weken na indiening afgehandeld.

    Aanvragen

    U kunt de ontheffing online aanvragen of per brief.

    Online aanvragen

    U kunt ontheffing aanvragen via het bezwaar-onderdeel in MijnDenHaag.

    Ontheffing aanvragen in MijnDenHaag

    Ontheffing aanvragen

    Geen DigiD? Vraag dan uw DigiD aan.

    Per post aanvragen

    U kunt ook per brief een ontheffingsverzoek indienen. U heeft daarbij uw aanslagbiljet nodig. Vermeld in die brief:

    • uw naam en adres
    • de belastingsoort
    • het belastingjaar
    • het biljetnummer
    • de reden van uw verzoek
    • de datum van uw verzoek
    • uw handtekening

    Stuur het verzoek naar Belastingzaken of lever het in aan de balie van Stadskantoor Leyweg.

    Contact

    Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Belastingzaken.