Teruggave leges omgevingsvergunning aanvragen

In sommige gevallen kunt u een deel van de leges die u heeft betaald voor een omgevingsvergunning terugvragen.

Voor welke vergunning

U kunt leges terugvragen van de volgende omgevingsvergunningen:

 • omgevingsvergunningen bouwactiviteit
 • omgevingsvergunningen buitenplanse afwijking (geldt niet voor kleine afwijking)
 • omgevingsvergunningen brandveiligheid

Wanneer hoeveel terugvragen

Bekijk welk percentage van de legeskosten u voor welke soort omgevingsvergunning in welke situatie kunt terugvragen.

Omgevingsvergunningen bouwactiviteit

 • Intrekken aanvraag binnen 2 weken na het in behandeling nemen van de aanvraag: 75%.
 • Intrekken aanvraag na 2 weken na het in behandeling nemen van de aanvraag: 50%.
 • Niet-ontvankelijk verklaren of buiten behandeling laten van de aanvraag: 80%.
 • Weigeren of ongebruikt laten van de vergunning: 50%.

Omgevingsvergunningen buitenplanse afwijking (geldt niet voor kleine afwijking)

 • Intrekken aanvraag binnen 2 weken na het in behandeling nemen van de aanvraag: 75%.
 • Intrekken aanvraag na 2 weken na het in behandeling nemen van de aanvraag: 50%.
 • Niet-ontvankelijk verklaren of buiten behandeling laten van de aanvraag: 80%.
 • Weigeren of ongebruikt laten van de vergunning: 50%.

  Omgevingsvergunningen brandveiligheid

  • Intrekken aanvraag binnen 2 weken na het in behandeling nemen van de aanvraag: 75%.
  • Intrekken aanvraag na 2 weken na het in behandeling nemen van de aanvraag: 50%.
  • Niet-ontvankelijk verklaren of buiten behandeling laten van de aanvraag: 75%.

  Voorwaarden

  • Het minimum legesbedrag blijft altijd verschuldigd.
  • Teruggaaf kan tot 1 jaar na de intrekking, niet-ontvankelijk verklaring, buiten behandeling laten van de aanvraag, weigering of ongebruikt laten van de vergunning.

  Aanvragen

  Stuur uw verzoek om teruggaaf van de leges schriftelijk naar:

  Directeur gemeentebelastingen
  Postbus 19924
  2500 CX Den Haag

  U kunt hiervoor ook het reactieformulier gebruiken dat bij de nota leges zit.

  Hoe lang duurt het?

  U krijgt binnen 8 weken bericht van de gemeente of u in aanmerking komt voor teruggaaf van de legeskosten.

  Regelgeving

  Meer informatie vindt u hoofdstuk 3 van de Tarieventabel bij de Legesverordening omgevingsvergunning 2013.

  Contact

  Contactgegevens belastingzaken