Ontheffing precariobelasting aanvragen

In bepaalde gevallen kunt u over te veel betaalde precariobelasting ontheffing aanvragen.

U moet precariobelasting betalen als u een voorwerp onder gemeentegrond heeft. Voorbeelden hiervan zijn leidingen, kabels, buizen en tanks. Daarnaast wordt onder de naam 'liggeld' een precariobelasting geheven van woon- en bedrijfsschepen.

Aanvragen

Is uw belastingplicht voor precariobelasting in de loop van het jaar beƫindigd? Of zijn de voorwerpen verwijderd waarover u precariobelasting moest betalen? Dan kunt u voor de precariobelasting die u te veel heeft betaald ontheffing aanvragen. U heeft bij het aanvragen uw aanslagbiljet nodig.

Vraag ontheffing aan

  • U kunt digitaal ontheffing aanvragen met uw DigiD.
  • Heeft u geen DigiD? Dan kunt u het digitale formulier invullen, printen, ondertekenen en opsturen naar Belastingzaken
  • U kunt ook per brief een ontheffingsverzoek indienen. Vermeld in die brief uw naam en adres, de belastingsoort, het belastingjaar, het biljetnummer en de reden en de datum van uw verzoek. Onderteken het verzoek en stuur het binnen 6 weken nadat de omstandigheid heeft plaatsgevonden naar Belastingzaken of lever het in aan de balie.

Hoe lang duurt het?

Uw verzoek wordt binnen 8 weken na indiening afgehandeld.

Contact

Contactgegevens Belastingzaken