Ontheffing afvalstoffenheffing aanvragen

In bepaalde gevallen kunt u voor de afvalstoffenheffing ontheffing krijgen. Meestal gebeurt dit automatisch. Heeft u geen automatische ontheffing gekregen dan kunt u die zelf aanvragen.

Geen ontheffing

Komt er in de loop van het jaar iemand bij u wonen, verlaat er iemand het huishouden, of overlijdt er iemand binnen het huishouden dan heeft dit geen invloed op de aanslag afvalstoffenheffing voor dat jaar. Pas in het volgende jaar wordt met de gewijzigde samenstelling rekening gehouden.

Als u binnen de gemeente Den Haag verhuist, krijgt u een aanslag afvalstoffenheffing voor uw nieuwe adres.

Wel ontheffing

Er wordt ontheffing verleend voor de resterende maanden van dat jaar als:

 • de enige bewoner overlijdt
 • iedereen uit het huishouden verhuist.

   Hoelang duurt het?

   Uw verzoek wordt binnen 8 weken na indiening afgehandeld.

   Aanvragen

   U kunt ontheffing aanvragen via het bezwaar-onderdeel in MijnDenHaag of per brief.

   Ontheffing aanvragen in MijnDenHaag

   Ontheffing aanvragen

   Geen DigiD? Vraag dan uw DigiD aan.

   Ontheffing schriftelijk aanvragen

   U kunt ook per brief een ontheffingsverzoek indienen. U heeft daarbij uw aanslagbiljet nodig. Vermeld in die brief uw naam en adres, de belastingsoort, het belastingjaar, het biljetnummer en de reden en de datum van uw verzoek. Onderteken het verzoek. Stuur het verzoek naar Belastingzaken of lever het in aan de balie van Stadskantoor Leyweg.

   Contact

   Contactgegevens belastingzaken