Hondenbelasting: ontheffing en bezwaar

Heeft u onterecht een aanslag hondenbelasting of een boete gekregen? Dan kunt u ontheffing aanvragen of bezwaar maken.

Ontheffing aanvragen

Heeft u geen hond meer? Of verhuist u naar een andere gemeente? Vraag dan de hondenbelasting terug die u teveel heeft betaald. Dit heet ontheffing. Het bedrag dat u teveel betaald heeft, moet wel hoger zijn dan € 10. Het is belangrijk om wijzigingen binnen 6 weken door te geven. U heeft bij het aanvragen uw aanslagbiljet nodig.

Als bewijsstuk bij een aanvraag voor ontheffing kunt u een verklaring meesturen van de dierenarts of het crematorium dat de hond is overleden. Dit is meestal ook de reden dat er ontheffing gevraagd wordt. In andere gevallen kunt u een ander bewijsstuk meesturen. Het is trouwens geen verplichting om iets mee te sturen.

U kunt ook schriftelijk ontheffing aanvragen bij de directeur gemeentebelastingen.

Ontheffing aanvragen

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de aanslag? Denkt u dat u onterecht een boete heeft gekregen? Dan kunt u bezwaar maken.

  • U kunt ook het reactieformulier gebruiken dat bij het aanslag-/beschikkingsbiljet is meegestuurd.
  • Woont u niet in de gemeente Den Haag? Dan kunt u uw bezwaar per post indienen bij de directeur gemeentebelastingen.
  • Bezwaar maken of ontheffing aanvragen kan niet telefonisch.

Bezwaar maken