Belasting te laat betaald

 • Aanmaning belastingen

  Als u de gemeentelijke belastingen niet op tijd betaalt, dan stuurt Belastingzaken u een aanmaning.

 • Dwangbevel belastingen

  Als u de gemeentelijke belastingen niet op tijd betaalt, dan stuurt Belastingzaken u een aanmaning. Als u ook die niet (helemaal) op tijd betaalt, krijgt u een dwangbevel.

 • Beslagaanzegging

  In een beslagaanzegging staat dat de belastingdeurwaarder de opdracht heeft gekregen om beslag te leggen op uw motorvoertuig, banktegoeden, loon en/of roerende of onroerende zaken.

 • Overheidsvordering

  Met een overheidsvordering kan de gemeente Den Haag een belastingschuld rechtstreeks van iemands bankrekening afschrijven.