Woonlastennota

Belastingzaken zet de jaarlijkse gemeentelijke belastingaanslagen zoveel mogelijk op 1 aanslagbiljet, de woonlastennota.

U kunt uw woonlastennota’s bekijken op MijnDenHaag.

Op de woonlastennota vindt u:

De woonlastennota krijgt u in februari toegestuurd. Soms zijn niet alle benodigde gegevens beschikbaar om deze vast te stellen. In dat geval krijgt u de nota later. Het kan dus voorkomen dat u meerdere nota’s van verschillende jaren tegelijk ontvangt. Bekijk de betaalmogelijkheden.
Heeft u nog geen woonlastennota gehad en denkt u dat u deze wel moet krijgen? Dan kunt u contact opnemen met de afdeling Heffing van Belastingzaken.

Digitaal en/of per post

Als u gebruikmaakt van de Berichtenbox (MijnOverheid) kunt u ervoor kiezen om de woonlastennota alleen digitaal te ontvangen. Dat is veilig, gemakkelijk én goed voor het milieu. Kies ook voor papiervrij op de Berichtenboxpagina in MijnDenHaag.

Video's

Bekijk de korte, eenvoudige instructievideo's zodat u gemakkelijk en snel aan de slag kunt met MijnOverheid en MijnDenHaag:

Bekijk de video MijnOverheid (YouTube-kanaal van de gemeente)
Bekijk de video MijnDenHaag (YouTube-kanaal van de gemeente)

  DigiD machtigen

  U kunt in de Berichtenbox ook gebruikmaken van de machtiging om voor anderen berichten te lezen of door anderen te laten lezen. Dit is onder andere handig voor mensen die hulp nodig hebben met hun belastingzaken en voor partners die elkaars zaken regelen. Lees meer over DigiD machtigen.

  Lokale lastenmeter

  Met de lokale lastenmeter kunt u gemakkelijk uitrekenen hoeveel u in Den Haag betaalt voor uw woonlasten. U kunt dit vergelijken met andere gemeenten en u kunt zien wat het effect is als uw situatie verandert of als uw woning een hogere of lagere waarde zou hebben. Ga naar de lokale lastenmeter.

  Bezwaar maken

  Als u het niet eens bent met (één van) de belastingaanslagen op de woonlastennota, dan kunt u bezwaar maken. Afhankelijk van om welke heffing het gaat, kunt u bezwaar maken in de volgende gevallen:

  • U bent geen eigenaar op 1 januari.
  • U bent geen gebruiker op 1 januari.
  • U bent het als eigenaar niet eens met de WOZ-waarde van uw pand.
  • U bent het als huurder niet eens met de WOZ-waarde van uw woning.
  • Onjuist tarief voor de afvalstoffenheffing.
  • Onjuiste objectafbakening (als er voor de bepaling van de WOZ-waarde is uitgegaan van 1 object, terwijl van 2 verschillende objecten had moeten worden uitgegaan, of andersom).

  Contact

  Contactgegevens Belastingzaken

  Gepubliceerd: 4 februari 2017Laatste wijziging: 2 januari 2020