Van erfpacht naar eigen grond

Erfpachters kunnen in een aantal gevallen eigenaar worden van hun erfpachtgrond. De erfpachter kan de grond van de gemeente kopen en er zo volledig eigenaar van worden.

Dit heet 'bloot eigendom'. Bent u (toekomstige) erfpachter en wilt u weten of u in aanmerking komt voor de aankoop van het bloot eigendom? Vraag dan aankoop bloot eigendom aan.

Voorwaarden

De gemeente heeft voor de omzetting van erfpacht naar eigen grond een aantal voorwaarden gesteld waarmee u rekening moet houden:

 • U moet een erfpachtcontract hebben van ná 1986. Heeft u dat niet dan moet u dit contract eerst laten omzetten naar een eeuwigdurend recht. Lees hiervoor ook de informatie: afkoop canonbetaling bij eeuwigdurend recht.
 • Heeft u een erfpachtcontract van vóór 1986 en wilt u de canon afkopen? Dan moet u eerst een heruitgifte op verzoek aanvragen. Bekijk de informatie: erfpachtcontract loopt af binnen 15 jaar.
 • Uw woning moet in een gebied liggen waar de gemeente bereid is de grond te verkopen. Ligt uw woning in dit gebied dan doet de gemeente een planologische toetsing en beoordeelt of zij de grond wil verkopen.
 • U kunt als eigenaar van woningen, kantoren (behalve buiten kantoor- en bedrijventerreinen), winkels, kleine bedrijven en parkeerplaatsen de grond van de gemeente kopen.
 • U kunt geen eigenaar van de grond worden als er sprake is van sociale woningbouw, scholen, kerken, sportvelden en andere culturele en maatschappelijke functies.

Aanvragen

Aankoop bloot eigendom aanvragen

Kosten

 • Behandelkosten aanvraag: € 698 (tarief 2019).
 • Heeft u de erfpachtcanon al afgekocht? Dan is de prijs voor het verkrijgen van het volledig eigendom 2,5% van de waarde van de bebouwde grond.

De gemeente betaalt de volgende kosten:

 • notariskosten leveringsakte
 • inschrijving kadaster van deze akte

Hoe lang duurt het?

De gemeente onderzoekt of uw recht van erfpacht in aanmerking komt voor verkoop. Als dat zo is ontvangt u een aanbod en informatie over de procedure en de kosten. Dit duurt 6 tot 8 weken.

Waarom eigen grond?

Erfpacht is het recht om de grond van de gemeente voor een bepaalde periode te gebruiken tegen betaling van een canon. De gemeente blijft dan eigenaar van de grond.

Overwegingen om de erfpachtgrond van de gemeente te kopen zijn bijvoorbeeld:

 • U wilt de woning aantrekkelijker maken voor de verkoop.
 • U heeft plannen voor de uitbreiding of wijziging van het gebruik van uw woning.

Meer informatie

Bekijk de video: Je Haagse wooncarrière (YouTubekanaal van de gemeente)