Nu:
Coronavirus
Laatste update: 12:43 uur

Van erfpacht naar eigen grond

Erfpachters kunnen in sommige gevallen eigenaar worden van hun erfpachtgrond. De erfpachter kan de grond van de gemeente kopen en er zo volledig eigenaar van worden.

Erfpacht is het recht om de grond van de gemeente voor een bepaalde periode te gebruiken tegen betaling van een canon. De gemeente blijft dan eigenaar van de grond.

Overwegingen om de erfpachtgrond van de gemeente te kopen, zijn bijvoorbeeld:

 • U heeft plannen om de woning uit te breiden of te veranderen.
 • Eigendom kan voor u beter aanvoelen dan erfpacht.
 • Als u uw woning wilt verkopen, is volledig eigendom voor mogelijke kopers aantrekkelijker.

Zelf grond van de gemeente in eigendom hebben, heet 'bloot eigendom'. Bent u (toekomstige) erfpachter? En wilt u weten of u bloot eigendom kunt kopen? Kijk dan hieronder op de kaart Verkoop Bloot Eigendom (VBE).

Kaart Verkoop Bloot Eigendom

Controleer op de kaart (VBE) of de verkoop bloot eigendom is toegestaan:

 • Vul in het zoekvenster uw straatnaam en huisnummer in.
 • Klik naast het huisnummer op de kaart. U ziet dan of u uw perceel als bloot eigendom kunt kopen. U kunt meteen via een link opzoeken wat de WOZ-waarde van uw woning is.

Voorwaarden

Voor het omzetten van erfpacht naar eigen grond heeft de gemeente voorwaarden:

 • Het moet gaan om een 1e uitgifte van grond, of u moet een eeuwigdurend erfpachtcontract hebben van ná 1986; en de canonverplichting moet zijn afgekocht voor de gehele duur. Heeft u dat niet? Dan moet u uw huidige contract eerst laten omzetten naar een eeuwigdurend recht. Lees hiervoor de informatie: Erfpachtcontract loopt af binnen 15 jaar.
 • Uw woning moet in een gebied liggen waar de gemeente de grond wil verkopen.
 • Er moet een actueel bestemmingsplan zijn voor dit gebied.
 • U kunt geen grond kopen die bestemd is voor bepaalde functies, zoals voor sociaal maatschappelijke- en bedrijfsfuncties. Bij appartementen kan de grond worden gekocht, als:

  • De appartementsrechten voldoen aan de voorwaarden die hierboven staan, en
  • De aanvraag wordt gedaan door of namens de Vereniging van Eigenaren.

  Aanvragen

  Aankoop bloot eigendom aanvragen

  Kosten

  • De koopsom (koopprijs) wordt bepaald door de WOZ-waarde tegen een vast bedrag. Zie voor de tarieven de onderstaande tabel.
  • Het kan zijn dat u bovenop de koopprijs een bedrag moet betalen, als het bestemmingsplan uitbreiding van de bebouwing of andere functies toelaat.
  • Als u een recht van erfpacht heeft van vóór 1986, dan kunt u eerst heruitgifte in combinatie met afkoop aanvragen. De gemeente vraagt hiervoor een bijdrage in de taxatiekosten van € 90. Dit bedrag krijgt u terug als u gebruikmaakt van het aanbod.
  • De kosten om eigendom te verkrijgen, moet u zelf betalen. Denk hierbij aan de notariskosten, overdrachtsbelasting, kadasterkosten en eventuele taxatie- en hypotheekkosten.

   Tarieven aankoop bloot eigendom

   Prijscategorie WOZ- waarde Bedrag (prijspeil september 2019)
   0 tot € 200.000 € 550
   € 200.000 tot € 300.000 € 950
   € 300.000 tot € 400.000 € 1.300
   € 400.000 tot € 500.000 € 1.850
   € 500.000 tot € 700.000 € 2.200
   € 700.000 tot € 1.000.000 € 3.400
   € 1.000.000 en hoger € 5.500

   Hoe lang duurt het?

   • Bij heruitgifte in combinatie met het kopen van het eigendom: ongeveer 8 weken. Hierbij is de tijd die de notaris nodig heeft niet meegerekend.
   • Bij alleen het kopen van het eigendom: ongeveer 4 tot 6 weken. Hierbij is de tijd die de notaris nodig heeft niet meegerekend.

    Meer informatie

    Bekijk de video: Je Haagse wooncarrière (YouTubekanaal van de gemeente)