Aanslagbiljet gemeentebelastingen (Woonlastennota)

 • Woonlastennota

  De gemeente verstuurt elk jaar in februari de woonlastennota. Daarop staat wat u als eigenaar of gebruiker van een woning of bedrijfspand aan belasting moet betalen aan de gemeente.

 • Afvalstoffenheffing

  Ieder huishouden in Den Haag betaalt afvalstoffenheffing. Dat is voor het ophalen en verwerken van afval van de huishoudens.

 • Onroerendezaakbelasting

  Belastingzaken heft onroerende zaakbelasting (OZB) over alle onroerende zaken in Den Haag. Denk hierbij aan woonhuizen of bedrijfspanden.

 • Rioolheffing eigenarendeel

  Alle eigenaren van een (on)roerende zaak (bijvoorbeeld een woning of bedrijfspand) met een aansluiting op de gemeentelijke riolering moeten rioolheffing eigenarendeel betalen.