Werkwijze kappen van slechte en dode bomen

Jaarlijks controleert de gemeente alle 116.000 straatbomen op veiligheid. Dit gebeurt verspreid over het jaar en per stadsdeel. De bomen die gekapt moeten worden krijgen een geel kruis op de stam.

Iedere dag zijn meer dan 100 boomverzorgers, hoveniers en veel andere collega‚Äôs bezig om te zorgen voor de Haagse bomen. In onderstaande film van 8 minuten ziet u hoe het proces verloopt van planten, snoeien, jaarlijkse veiligheidscontrole tot aan een eventuele kapvergunning en herplant.

Video Bomenbeheer (YouTube-kanaal van de gemeente)

Aanvraag kapvergunning

Een boom is 'onveilig' als:

  • hij geheel of gedeeltelijk dood is
  • hij ernstig is aangetast door zwammen die het wortelgestel aantasten
  • zijn stam hol is geworden door rotting van binnenuit
  • hij ernstig is aangetast door een ziekte. Denk daarbij aan de iepziekte of de bloedingsziekte bij kastanjebomen.

Per jaar worden in Den Haag gemiddeld 1.100 tot 1.400 slechte en dode bomen gekapt. Per stadsdeel wordt dan een kapvergunning aangevraagd voor deze bomen.

Boom met witte tape

Witte tape en geel kruis

Wilt u weten voor welke dode en slechte bomen een kapaanvraag is ingediend? U kunt de bomen vanaf 15 februari 2016 herkennen aan de witte tape die om de stam heen zit met de tekst 'Vervanging dode en slechte bomen'. Ook staat er een geel kruis op de boom.
Op de tape staat www.denhaag.nl/bomen. Hier vindt u de complete aanvragen voor kap met bijlagen waaruit blijkt dat deze bomen vervangen moeten worden. De locaties van de bomen in de dossiers zijn er op kaart aangegeven.
Op Gemeenteberichten vindt u alle publicaties van vergunningaanvragen in Den Haag. U leest er in welke straat en indien mogelijk ter hoogte van welk huisnummer de boom staat, bijvoorbeeld als het om een locatie in de buurt van een woning gaat.

Rechtsgeldigheid besluit kapvergunning

De afhandelingstermijn van een kapaanvraag is ongeveer 6 tot 8 weken. Nadat het besluit tot kappen (kapvergunning) is genomen, hebben belanghebbenden 6 weken de tijd om bezwaar te maken. Standaard mag er van een kapvergunning geen gebruik worden gemaakt in die bezwaarperiode van 6 weken. Maar slechte en dode bomen kunnen soms op korte termijn al gevaar opleveren. 
Om dat risico te verkleinen, zijn kapvergunningen voor dode en slechte bomen direct nadat het besluit is genomen, rechtsgeldig. Belanghebbenden behouden de mogelijkheid om binnen 6 weken hun bezwaar in te dienen. De vergunninghouder hoeft de uitspraak daarop echter niet af te wachten. Hij mag de boom direct kappen om gevaarlijke situaties te voorkomen. Deze mogelijkheid is vastgelegd in de Haagse Algemene Plaatselijke Verordening.

Indienen van een bezwaar als de boom al is gekapt heeft zeker zin. Blijkt bij behandeling van het bezwaar dat er in de procedure door de gemeente fouten zijn gemaakt? Dan kan dat gevolgen hebben voor nu en in de toekomst.

Van iedere boom die gekapt wordt is het besluit in te zien bij het Den Haag Informatiecentrum of via de gemeenteberichten op de website van de gemeente Den Haag.

Aangevraagde kapvergunningen

Sinds 1 mei 2015 vindt u hier de aangevraagde kapvergunningen voor dode en zieke bomen. De aanvragen worden 1 of meer keer in de loop van het jaar gedaan per stadsdeel. Zodra er een nieuwe aanvraag is gedaan wordt de lijst aangevuld.

Nieuwe bomen

Voor alle gemeentelijke bomen die gekapt zijn, moeten nieuwe bomen worden terug geplant. Behalve als de bomen gekapt zijn om andere bomen meer groeiruimte te geven (dunnen).
Soms is het ook niet mogelijk of verstandig om de nieuwe boom precies op dezelfde plaats terug te planten. Bijvoorbeeld wanneer er:

  • kabels en leidingen liggen
  • onvoldoende groeiruimte boven de grond is.

In dat geval wordt de nieuwe boom in de directe omgeving geplant.  

Omgevingsvergunning

Alle informatie over het kappen van bomen vindt u op de pagina 'Omgevingsvergunning boom kappen'.

Gerelateerde informatie

Gepubliceerd: 11 december 2015Laatste wijziging: 3 april 2019