Verslag Burenoverleg Binckhorst 3 maart 2020

Tijdens het burenoverleg Binckhorst van 3 maart 2020 gaven de Combinatie Rotterdamsebaan en de gemeente Den Haag een toelichting op de werkzaamheden voor de komende maanden.

Onderwerpen waren onder andere de weekendafsluiting van de Binckhorstlaan in het deel tussen de Zonweg en Jupiterkade van 12-16 maart en de herinrichting van de kruising Binckhorstlaan-Maanweg, dat in het 2de kwartaal van 2020 op de planning staat.

Naast de toelichting zijn onderstaande punten besproken:

Binckhorstlaan algemeen 

 • Bij de Zonweg, op de plek waar in februari een extra rioolaansluiting is aangelegd op de Binckhorstlaan, ligt nog geen voetpad. Dit voetpad wordt de komende weken aangelegd.
 • Binck eiland heeft een hoop nieuwe bewoners gekregen. Bewoners rijden in- en uit via de inrit bij de kruising Binckhorstlaan-Maanweg. Langs de inrit ligt een fietspad. Men merkt op dat veel fietsers op de Binckhorstlaan nog niet gewend zijn aan verkeer dat van de inrit van Binck eiland gebruik maakt. Dit is echter een met verkeerslichten geregelde kruising.
 • Bij de kruising van de Junostraat met het parkeerterrein staat een grote spiegel om het zicht op het fietspad te vergroten. Deze is geplaatst om verkeer vanaf Binck Twins beter overzicht van het fietspad te geven.
 • De doorsteek vanaf de Jupiterkade naar de rijbaan op de Binckhorstlaan richting Den Haag centrum gaat in de definitieve situatie dicht. Verkeer vanuit de Jupiterkade richting de stad moet via de Maanweg, Regulusweg en Supernovaweg rijden of via de Junostraat en de Binckhorstlaan.
 • Fietsers op de Binckhorstlaan vanuit Voorburg hebben tegelijk groen licht met het autoverkeer dat vanaf de Binckhorstlaan de Maanweg oprijdt. De automobilisten hebben slecht zicht op de fietsers. In de nieuwe situatie krijgen de fietsers eerder groen licht. Daarnaast komt het fietspad meer haaks op de kruising te liggen waardoor automobilisten beter zicht op het fietspad hebben.

Herinrichting kruising Binckhorstlaan-Maanweg

 • In het 2de kwartaal dit jaar krijgt de kruising Maanweg/Binckhorstlaan een nieuwe inrichting. De kruising wordt hiervoor 6 weken afgesloten voor gemotoriseerd verkeer (fietsers en voetgangers kunnen de kruising wel passeren. De werkzaamheden worden overdag uitgevoerd.
 • Tijdens de werkzaamheden wordt verkeer omgeleid. Met bebording worden weggebruikers tijdig ge├»nformeerd zodat ze een andere route kunnen kiezen.
 • Tijdens de afsluiting is het niet mogelijk om vanaf de Corbulokade de Maanweg op te rijden.
 • De inritconstructie bij de Overburgkade wordt opnieuw bestraat en de parkeerhavens verdwijnen.
 • De gemeente Den Haag heeft overleg met nood- en hulpdiensten over de bereikbaarheid tijdens de afsluiting. Hulpdiensten rijden een alternatieve rijden.

Overig

 • Het Burenoverleg is van 16.30 tot 17.30 uur. Dit is niet voor iedereen een gunstig tijdstip. Toch blijft het tijdstip van het overleg zo. Het Burenoverleg is een maandelijks overleg waarin het aankomende werk wordt toegelicht. We richten ons daarbij op zowel bedrijven als omwonenden en daarom is het tijdstip aan het einde van de werkdag. In de afgelopen jaren gaven de meeste genodigden aan dit tijdstip als prettig te ervaren.
 • De projectorganisatie Rotterdamsebaan en de Combinatie Rotterdamsebaan krijgen van de aanwezigen complimenten voor het Burenoverleg, voor de communicatie rondom de werkzaamheden en voor de bereikbaarheid tijdens alle werkzaamheden.

  Actielijst

  Actie 63 - 28 januari 2020

  Momenteel is de aannemer bezig met de herinrichting van de Binckhorstlaan tussen Binck Twins en de Binckhorstbrug. Om mogelijk te maken dat het verkeer langs de werkterreinen kan rijden, zijn de rijstroken in dit deel versmald. Voor het verkeer komende vanuit Voorburg is voor het autoverkeer nu 1 rijstrook beschikbaar. De andere rijstrook is tijdelijk ingericht voor fietsers en voetgangers. Een ondernemer geeft aan dat deze strook te smal is om zowel fietsers als voetgangers over heen te leiden en dat dit zorgt voor gevaarlijke situaties. De aannemer gaat de situatie bekijken.

  • Status actie 63 op 3 maart 2020:
   Er is niet meer ruimte om de situatie aan te passen. De huidige ruimte wordt zo effectief mogelijk benut en de breedte van het fiets- en voetpad voldoet aan de gestelde normen. In de uiteindelijke situatie is er meer ruimte.                                                                                                                 

  Actie 64 - 28 januari 2020

  Komende vanuit Laak/ de Neherkade rijdt het verkeer over de Mercuriusweg rechtsaf de Uranusstraat in, in plaats van de Binckhorstlaan. Mogelijk komt dit omdat het aanwijsbord naar de Binckhorstlaan te vroeg langs de weg is geplaatst en men dan de eerstvolgende afslag neemt (de Uranusstraat). De gemeente Den Haag gaat dit na en komt er tijdens het volgende Burenoverleg op terug.

  • Status actie 64 op 3 maart 2020:
   Het bord is verwijderd.

  Actie 65 - 3 maart 2020

  De gemeente Den Haag en de Combinatie Rotterdamsebaan gaan na of er ter hoogte van de Binck Twins voldoende verlagingen zijn bij de stoepranden voor mensen met een kinderwagen of rollator.

  Actie 66 - 3 maart 2020

  De gemeente Den Haag maakt van de hele Vestaweg 2-richtingsverkeer, zodat de omliggende straten beter bereikbaar worden.

  Actie 67 - 3 maart 2020

  Op Binckhorstlaan (richting centrum) komen bij de verkeerslichten op de kruising met de Maanweg, 2 rijstroken voor rechtdoor, waarvan de rechter rijstrook ook bedoeld is voor rechts afslaand verkeer naar de Maanweg. In de huidige situatie is het 1 rijstrook rechtdoor en 1 rijstrook voor rechtsaf. De aanwezigen hebben het vermoeden dat het verkeer beter doorstroomt naar de Maanweg in de huidige situatie en vragen of de situatie zo kan blijven. De gemeente Den Haag doet navraag bij de verkeerskundige van de gemeente en komt hier op terug.

  Actie 68 - 3 maart 2020

  De gemeente Den Haag zorgt dat de afsluiting Binckhorstlaan/Maanweg op Google maps wordt aangegeven.

  Actie 69 - 3 maart 2020

  De plannen voor de herinrichting van de Maanweg zijn geen onderdeel van het project Rotterdamsebaan. De gemeente Den Haag gaat de stand van zaken na bij de Dienst Stedelijke Ontwikkeling. Ook wordt gevraagd naar de mogelijkheid om in dit plan fietsers via Voorburg te laten fietsen in plaats van over de Maanweg.

  Gepubliceerd: 12 maart 2020Laatste wijziging: 12 maart 2020