Verslag Burenoverleg Binckhorst 21 april 2020

In verband met de Coronacrisis, ging het Burenoverleg Binckhorst van 21 april 2020 niet door. In plaats van het Burenoverleg, heeft de omgeving in de Binckhorst en een deel van Voorburg een brief ontvangen met een overzicht van het werk dat tot en met juni wordt uitgevoerd in de Binckhorst.

Bij de uitvoering van de werkzaamheden volgen medewerkers de richtlijnen van de RIVM.
In de brief kreeg men informatie over de volgende werkzaamheden:

Werkzaamheden Binckhorstlaan – tussen Binck Twins en Binckhorstbrug

Tot eind april werkt de aannemer aan de herinrichting van de Binckhorstlaan tussen het gebouw Binck Twins en de Binckhorstbrug. Nu het werk aan het riool klaar is, volgt de bestrating van het fiets- en voetpad.

 • Op donderdag 9 april is het fietspad vanaf de Maanweg tot aan het Trefpunt uitgevoerd in rood asfalt. Aansluitend gaat de aannemer verder met het aanbrengen van de bestrating tussen het Trefpunt en de Binckhorstbrug. Omstreeks eind april is dit werk klaar.

 • Het asfalteren van een deel van de hoofdrijbaan wordt meegenomen tijdens de werkzaamheden aan de kruising Binckhorstlaan-Maanweg.

Bomen planten Binckhorstlaan

In de eerste week van april zijn 26 bomen geplant ter hoogte van het gebouw Binck Twins.

Wanneer het laatste deel van de Binckhorstlaan tot aan de Binckhorstbrug klaar is, is het plantseizoen voorbij. Daarom worden in het najaar de laatste 18 bomen geplant langs de Binckhorstlaan, tussen de Junostraat en Binckhorstbrug.

14 april: avondafsluiting Binckhorstlaan richting Voorburg

Op dinsdag 14 april om 19.00 uur is de Binckhorstlaan ter hoogte van Binck Twins in de richting van Voorburg afgesloten voor autoverkeer. Er wordt een mantelbuis gerepareerd.

 • Verkeer in de richting van Voorburg wordt tijdelijk omgeleid via de Zonweg, Melkwegstraat en Maanweg. Alle bedrijven blijven tijdens de werkzaamheden bereikbaar.

Techniekgebouw Binckhorstlaan

Bovenop de tunnel komt het techniekgebouw. Het gebouw staat tussen de rijbanen van de Binckhorstlaan in, ter hoogte van de Fokker Terminal. Vanuit het techniekgebouw worden allerlei technische installaties bestuurd die in de tunnel en toerit komen. Het gaat hierbij om onder andere ventilatoren, vluchtsystemen en verlichting.

 • Inmiddels zijn de wanden aan de buitenzijde van het gebouw klaar en start de aannemer met het aanbrengen van de bestrating rond het gebouw. Het gebouw krijgt een groen, sedumdak met verschillende soorten beplanting.

Herinrichting kruising Binckhorstlaan-Maanweg

Van dinsdag 28 april 20.00 uur tot en met maandag 8 juni 5.00 uur wordt gewerkt aan een geheel nieuwe inrichting van de kruising Binckhorstlaan-Maanweg. De huidige T-splitsing verandert in een volwaardige kruising met een aansluiting voor Binck Eiland.

 • Tijdens de werkzaamheden is de kruising volledig afgesloten voor doorgaand autoverkeer. Fietsers en voetgangers worden via een veilige route langs het werkterrein geleid. Binck Eiland blijft bereikbaar via de Maanweg.

 • Binnenkort ontvangen omwonenden een uitgebreide folder met informatie over de werkzaamheden en omleidingsroutes.

Asfalteren Binckhorstlaan – 4 nachten

In juni krijgt de Binckhorstlaan gedurende 4 nachten een nieuwe toplaag asfalt. Wanneer de data bekend zijn, wordt de omgeving geïnformeerd over de werkzaamheden en fasering.

Tunnel

In de tunnel en het dienstgebouw werkt de aannemer aan het plaatsen van circa 50 verschillende installaties en besturingssystemen. Deze installaties zijn nodig om ervoor te zorgen dat het verkeer straks veilig gebruik kan maken van de Rotterdamsebaan.

 • Inmiddels hangt in de tunnel een groot deel van de installaties, zoals de ventilatoren, hulppostkasten, verlichting en luidsprekers en de installaties in de pompkelders staan of hangen op hun plek. In de gebouwen bij de tunnel zijn de eerste besturingskasten geplaatst die nodig zijn om de installaties aan te sturen.

 • Nog voor de zomer krijgen de laatste installaties, zoals camera’s, vluchtwegaanduidingen en matrixborden, een plek. Tegelijkertijd worden de dwarsverbindingen als vluchtroute ingericht en de allerlaatste kabels getrokken.

 • Als alle installaties geplaatst zijn, gaat het project een volgende projectfase in: de testfase. In de testfase worden alle installaties uitvoerig getest of ze naar behoren werken.

Actielijst

Actie 65 – 3 maart 2020

De gemeente Den Haag en de Combinatie Rotterdamsebaan gaan na of er ter hoogte van de Binck Twins voldoende verlagingen zijn bij de stoepranden voor mensen met een kinderwagen of rollator.

Status actie 65 op 21 april 2020

 • De nieuwe trottoirs bij Binck Twins waren niet voorzien van verlaagde stoepbanden. Inmiddels is op een aantal plekken de stoep verlaagd.

 • Ook was er een vraag over de stoep bij de verlengde Zonweg, ter hoogte van de Binckhorstlaan in de richting van Voorburg. Nu het werk aan het riool klaar is, maakt de aannemer in de komende periode het straatwerk op de stoep verder af.

Actie 66 – 3 maart 2020

De gemeente Den Haag maakt van de hele Vestaweg tweerichtingsverkeer, zodat de omliggende straten beter bereikbaar worden.

Status actie 66 op 21 april 2020

 • De bebording is inmiddels weggehaald en de Vestaweg kan weer gebruikt worden in 2 richtingen.

Actie 67 – 3 maart 2020

Op Binckhorstlaan (richting centrum) komen bij de verkeerslichten op de kruising met de Maanweg,
2 rijstroken voor rechtdoor, waarvan de rechter rijstrook ook bedoeld is voor rechts afslaand verkeer naar de Maanweg. In de huidige situatie is er 1 rijstrook voor rechtdoor en 1 rijstrook voor rechtsaf. De aanwezigen hebben het vermoeden dat het verkeer beter doorstroomt naar de Maanweg in de huidige situatie en vragen of de situatie zo kan blijven. De gemeente Den Haag doet navraag bij de verkeerskundige van de gemeente en komt hier op terug.

Status actie 67 op 21 april 2020

 • Er is navraag gedaan bij de verkeerskundige van de gemeente Den Haag. Er is gekozen voor een rijstrookindeling waarbij 2 rijstroken rechtdoor gaan, en de rechter rijstrook ook voor rechtsaf gebruikt kan worden.

 • De verkeerskundige verwacht meer verkeer richting Den Haag centrum, waardoor er met de 2 rijstroken een betere ‘vulling’ is en het kruispunt meer capaciteit heeft. Het argument dat bij een openstaande brug, automobilisten mogelijk moeten wachten om rechtsaf te kunnen slaan omdat op de rijstrook ook rechtdoorgaand verkeer staat, is door ruimtegebrek ook een gegeven. Gedurende de periode, dat de brug open staat zal er een file gaan ontstaan in het Voorburgse deel van de Binckhorstlaan. Omdat het meeste verkeer toch de brug over wil, zal verkeer tijdens de filevorming dat rechtsaf wil slaan, ook de strook voor rechtsaf niet kunnen bereiken.

Actie 68 – 3 maart 2020

De gemeente Den Haag zorgt dat de afsluiting Binckhorstlaan/Maanweg op Google maps wordt aangegeven.

Status actie 68 op 21 april 2020

 • Dit gaat gebeuren.

Actie 69 – 3 maart 2020

De plannen voor de herinrichting van de Maanweg zijn geen onderdeel van het project Rotterdamsebaan. De gemeente Den Haag gaat de stand van zaken na bij de Dienst Stedelijke Ontwikkeling. Ook wordt gevraagd naar de mogelijkheid om in dit plan fietsers via Voorburg te laten fietsen in plaats van over de Maanweg.

Status actie 69 op 21 april 2020

 • Hier is overleg over geweest met de afdeling DSO-verkeer van de gemeente Den Haag. De Maanweg wordt in de toekomst heringericht als onderdeel van de gebiedsontwikkeling. Het is niet de bedoeling fietsverkeer af te gaan wikkelen via Voorburg.

Gepubliceerd: 22 april 2020Laatste wijziging: 22 april 2020