Verordening op de vertrouwenscommissie en de commissie klankbordgesprekken 2020

De verordening ziet op de procedure rond de benoeming van een nieuwe burgemeester, de herbenoeming van een zittende burgemeester en de te houden klankbordgesprekken met de burgemeester.

Deze verordening blijft in stand na afloop van de procedure tot benoeming van een nieuwe burgemeester. Het instellen van een nieuwe verordening bij het voorbereiden van een aanbeveling  tot benoeming van een nieuwe burgemeester is dan niet langer noodzakelijk. De verordening blijft in stand, de commissie wordt na elke procedure ontbonden.

Volledige tekst verordening

Bekijk de actuele en officiële tekst van de Verordening op de vertrouwenscommissie en de commissie klankbordgesprekken 2020.

Gepubliceerd: 21 februari 2020Laatste wijziging: 21 februari 2020