Vernieuwing tramlijnen

Reizigers moeten vlug en veilig op hun plaats van bestemming kunnen komen. Daarom werken de gemeente, Metropoolregio Rotterdam Den Haag en HTM samen aan het openbaar vervoer van de toekomst.

Sinds 2015 rijden er nieuwe lagevloertrams in de stad. Deze trams zijn breder, comfortabeler en kunnen meer reizigers vervoeren. Ook zijn deze trams beter toegankelijk voor mensen in een rolstoel of met een rollator. Daardoor kunnen meer mensen zelfstandig met de tram rijden. De HTM gaat nog meer lagevloertrams kopen. Deze komen in de plaats van de verouderde trams die er nog rijden.

Aanpassen tramlijnen 1, 6, 12 en 16

Niet alle tramsporen en tramhaltes in Den Haag zijn nu geschikt voor lagevloertrams. Daarom moeten de sporen en haltes op sommige plekken worden aangepast. Dit is nodig voor tramlijnen 1, 6, 12 en 16. In sommige delen van de stad zijn extra aanpassingen nodig, zoals een nieuwe indeling van een straat. Waar dat kan, combineert de gemeente het vernieuwen van de tramlijnen met het opknappen van pleinen, wegen, bruggen en kades.

Lagevloertram van Randstadrail
Lagevloertram van Randstadrail

Tramlijn 1:

De werkzaamheden om lijn 1 geschikt te maken voor de nieuwe trams zijn al begonnen. Meer informatie daarover is te op de pagina werkzaamheden aan tramlijn 1

Tramlijn 16: 

Op dit moment is het aanpassen van tramlijn 16 in voorbereiding. Dit tracé is in verschillende delen opgedeeld: Laak en Moerwijk, Centrum en Zeeheldenkwartier en het Statenkwartier. Lees hieronder waar op dit moment aan gewerkt wordt.

 • Het gedeelte van lijn 16 in Laak en Moerwijk loopt vanaf de halte Hardenbroekstraat tot en met de halte Van Zeggelenlaan. De gemeente heeft een voorontwerp gemaakt van de aanpassingen die nodig zijn voor dit deel van het traject. Het voorlopig ontwerp is door het college vrijgegeven voor inspraak. ( RIS-nummer 307570 (externe link )

  Reageren op het voorlopig ontwerp

  De inspraakprocedure duurt van 29 januari tot 12 maart 2021. Tijdens deze periode kunt u een reactie (zienswijze) geven op het ontwerp. Uw reactie kunt u schriftelijk indienen door een e-mail te sturen naar lijn16@denhaag.nl onder vermelding van ‘zienswijze lijn 16M’.

  Terugkijken digitale informatiebijeenkomst 15 februari 2021

  Tijdens de bijeenkomst was er een presentatie waarin de gemeente de aanpassingen toelichtte en uitleg gaf over het verdere proces en de planning.

  Terugkijken

  Terugkijken digitale informatiebijeenkomst 15 oktober 2020

  Belangstellenden waren uitgenodigd om op 15 oktober deel te nemen aan 2 online bijeenkomsten:

  • Bijeenkomst Laak: over het tracé van lijn 16 vanaf halte Alberdingk Thijmstraat tot en met de halte van Zeggelenlaan.
  • Bijeenkomst Moerwijk: over het tracé van lijn 16 vanaf halte Alberdingk Thijmstraat tot en met de halte van Zeggelenlaan. Via onderstaande buttons kunt u de presentaties terugkijken.
  Presentatie aanpassingen tramlijn 16 in Laak (YouTube kanaal van de gemeente)
  Presentatie aanpassingen tramlijn 16 in Moerwijk (YouTube kanaal van de gemeente)

  Vragen

  Heeft u vragen over de presentaties? Stuur dan een e-mail naar lijn16@denhaag.nl.

 • De gemeente heeft een voorontwerp gemaakt van de aanpassingen die nodig zijn voor het gedeelte van lijn 16 vanaf het Kerkplein tot en met de Waldeck Pyrmontkade ter hoogte van de Obrechtstraat, Dit voorontwerp is door het college vastgesteld en ligt nu ter inzage en is vrijgegeven voor inspraak: RIS-nummer 307798 (externe link)

  Reageren op het voorlopig ontwerp

  De inspraakprocedure duurt van 15 februari tot en met 29 maart 2021. Tijdens deze periode kunt u een reactie (zienswijze) geven op het ontwerp. Uw reactie kunt u schriftelijk indienen door een e-mail te sturen naar lijn16@denhaag.nl onder vermelding van ‘zienswijze lijn 16Z’.

  Digitale informatiebijeenkomst 25 februari 2021

  Op donderdag 25 februari 2021 was er een digitale informatiebijeenkomst met een presentatie, een toelichting op de aanpassingen en uitleg over het verdere proces en de planning. U kunt de bijeenkomst terugkijken via onderstaande link:

  Terugkijken

  Terugkijken online bijeenkomst lijn 16 juli 2020

  Donderdag 16 juli 2020 was er een online informatiebijeenkomst over de schetstekeningen voor de aanpassingen van tramlijn 16. Het gaat om het gedeelte tussen de Waldeck Pyrmontkade/Emmakade en het Kerkplein. U kunt de bijeenkomst terugkijken via het Youtubekanaal van de gemeente. U kunt de bijeenkomst terugkijken via het Youtubekanaal van de gemeente.

  Presentatie tramlijn 16 Zeeheldenkwartier (YouTube-kanaal van de gemeente)

  Vragen

  Heeft u vragen over de presentaties? Stuur dan een e-mail naar lijn16@denhaag.nl.

 • De gemeente heeft een voorontwerp gemaakt voor de aanpassingen van lijn 16 in het Statenkwartier. Het gaat om het gedeelte vanaf de Obrechtstraat tot aan de Westduinweg, inclusief de keerlus in de Prins Mauritslaan. Dit voorontwerp ligt nu ter inzage.

  Inzage voorlopig ontwerp

  Het concept voorontwerp is door het college vrijgegeven voor inspraak (RIS-nummer 307975). De inspraakprocedure loopt van 6 maart 2021 tot en met 16 april 2021. Tijdens deze periode kunt u een reactie geven op het ontwerp. Uw reactie (zienswijze) kunt u schriftelijk indienen door een e-mail te sturen naar lijn16@denhaag.nl onder vermelding van ‘zienswijze lijn 16S’.

  Digitale informatiebijeenkomst 24 maart

  De gemeente bespreekt graag het traject, de ontwerptekeningen en de gemaakte keuzes voor de aanpassingen met bewoners van het Statenkwartier. Vanwege corona gebeurt dit in een digitale informatiebijeenkomst. De bijeenkomst is op woensdag 24 maart 2021 van 17.30 tot 19.00 uur. Tijdens de bijeenkomst geeft de gemeente een presentatie met uitleg over de aanpassingen en uitleg over het verdere proces en de planning.

  Op woensdag 24 maart 2021 kunt u vanaf 17.15 uur meedoen door onderstaande link te klikken. U hoeft zich niet vooraf aan te melden en u hoeft niets te installeren.

  Terugkijken

  Informatiebijeenkomst 16 december

  Op woensdag 16 december 2020 was er een online informatiebijeenkomst over aanpassingen van haltes en openbare ruimte voor tramlijn 16 in het Statenkwartier. Via de onderstaande link kunt u de presentatie terugkijken. Let op, film van de presentatie start bij 06.56.

  Terugkijken

  Informatiebijeenkomst 4 december

  De gemeente organiseerde een online informatiebijeenkomst over het kruispunt Groot Hertoginnelaan / Waldeck Pyrmontkade / Koningin Emmakade om de wijzigingen die nodig zijn uit te leggen. De wijzigingen die nodig zijn uit te leggen.

  Terugkijken.

  Vragen

  Heeft u vragen over de presentaties? Stuur dan een e-mail naar lijn16@denhaag.nl.

De procedure voor de aanpassingen aan lijn 6 en 12 is nog niet begonnen. Zodra hierover meer informatie bekend wordt, kunt u dat hier terugvinden.

Gepubliceerd: 10 maart 2021Laatste wijziging: 25 maart 2021