Toegankelijkheidsverklaring

Iedereen moet de informatie op denhaag.nl gemakkelijk kunnen gebruiken en bekijken. Ook bijvoorbeeld blinden en slechtzienden of mensen met een andere beperking. Een toegankelijkheidsverklaring geeft weer in welke mate een website voldoet aan vooropgestelde normen.

Scope verklaring

Deze verklaring geldt voor de website http://www.denhaag.nl.

Succescriteria waaraan nog niet is voldaan

Succescriterium 1.3.1: Info en relaties (Niveau A)

Oorzaak

De sitemap (http://www.denhaag.nl/home/algemeen/sitemap.htm) is opgebouwd uit meerdere definitielijsten.

Gevolg

Gebruikers van hulptechnologieën kunnen niet vaststellen wat de relatie is tussen de verschillende onderdelen van de sitemap.

Alternatieven

Geen

Maatregelen

Eén enkel lijst element gebruiken waar de hele sitemap in staat.

Planning

Najaar 2016

Succescriterium 1.3.1: Info en relaties (Niveau A)

Oorzaak

In formulieren die beginnen met https://formulier.denhaag.nl, komen invoervelden voor die niet correct gelabeld zijn.

Gevolg

Gebruikers van hulptechnologieën kunnen niet vaststellen welk tekstlabel er bij een bepaald invoerveld hoort.

Alternatieven

Geen

Maatregelen

De invoervelden correct labelen.

Planning

2016

Succescriterium 2.1.1: Toetsenbord (Niveau A)

Oorzaak

De kaart-applicatie (http://www.denhaag.nl/home/bewoners/den-haag-op-kaart.htm) is niet volledig te bedienen met het toetsenbord.

Gevolg

Toetsenbordgebruikers hebben geen toegang tot de informatie.

Alternatieven

Geen

Maatregelen

Een toegankelijke lijst aanbieden als alternatief voor de kaart.

Planning

Najaar 2016

Succescriterium 2.2.1: Timing aanpasbaar (Niveau A)

Oorzaak

Als een formulier 10 minuten niet is gebruikt, krijgt de gebruiker de melding dat gegevens verloren zullen gaan als hij niet verder gaat met het formulier. Er is geen mogelijkheid om deze tijdslimiet uit te zetten, aan te passen of te verlengen.

Gevolg

Veel gebruikers met functiebeperkingen kunnen taken die door de content worden vereist, niet voltooien in de door hen benodigde reactietijd.

Alternatieven

Geen

Maatregelen

Geef de gebruiker de mogelijkheid om de tijdslimiet óf uit te zetten, óf aan te passen óf te verlengen.

Planning

2016

Succescriterium 2.2.1: Timing aanpasbaar (Niveau A)

Oorzaak

Er is een tijdslimiet aanwezig op https://siam.denhaag.nl/siamlogout.html. Na 5 seconden wordt de gebruiker automatisch doorverwezen naar denhaag.nl, zonder dat hij de kans krijgt om deze tijdslimiet uit te zetten, aan te passen of te verlengen.

Gevolg

Veel gebruikers met functiebeperkingen kunnen taken die door de content worden vereist, niet voltooien in de door hen benodigde reactietijd.

Alternatieven

Geen

Maatregelen

Geef de gebruiker de mogelijkheid om de tijdslimiet óf uit te zetten, óf aan te passen óf te verlengen.

Planning

2016

Succescriterium 2.4.1: Blokken omzeilen (Niveau A)

Oorzaak

Op formulieren die beginnen met https://formulier.denhaag.nl, en op Mijn Haagse zaken (https://mijnzaken.denhaag.nl/) komen geen skiplinks voor.

Gevolg

Blinde bezoekers en toetsenbordgebruikers hebben geen mogelijkheid om blokken herhalende content te omzeilen.

Alternatieven

Geen

Maatregelen

Skiplinks aanbrengen.

Planning

2016

Succescriterium 3.2.1: Bij focus (Niveau A)

Oorzaak

Op formulieren die beginnen met https://formulier.denhaag.nl/, verschijnen foutmeldingen als de gebruiker verplichte velden leeglaat en naar een volgende vraag probeert te gaan. De meldingen verdwijnen weer als de focus zich verplaatst. Dit wordt gezien als een onverwachte contextwijziging.

Gevolg

Mensen met visuele functiebeperkingen, cognitieve beperkingen en motorische stoornissen kunnen in de war raken als er een contextwijziging plaatsvindt.

Alternatieven

Geen

Maatregelen

Zie planning

Planning

2016

Succescriterium 3.3.1: Fout identificatie (Niveau A)

Oorzaak

Op formulieren die beginnen https://formulier.denhaag.nl/, wordt niet tekstueel gemeld dat er iets fout is gegaan, als een formulierveld niet (goed) is ingevuld.

Gevolg

Mensen met een functiebeperking hebben bij het invullen van een formulier niet altijd door dat er iets fout is gegaan.

Alternatieven

Geen

Maatregelen

In tekst melden dát er iets is fout gegaan, als een formulierveld niet (goed) is ingevuld, en tekstueel verwijzen naar het betreffende invoerveld.

Planning

2016

Succescriterium 4.1.1: Parsen (Niveau A)

Oorzaak

Op de kaartapplicatie (http://www.denhaag.nl/home/bewoners/den-haag-op-kaart.htm) komen elementen voor die dezelfde id attributen gebruiken.

Gevolg

Hulptechnologieën kunnen content niet nauwkeurig verwerken als op de pagina dezelfde id-attributen voorkomen.

Alternatieven

Geen

Maatregelen

Unieke id-attributen gebruiken.

Planning

Najaar 2016

U.2.1: Scheiding van content en presentatie (Niveau A)

Oorzaak

Op een aantal pagina's is het inline style attribuut gebruikt om presentatie te sturen.

Gevolg

Als content en presentatie niet van elkaar gescheiden zijn, kunnen betekenis en presentatie van content met elkaar in conflict komen. Bij (her)gebruik van content in een andere context kunnen complicaties optreden.

Alternatieven

Geen

Maatregelen

Content en presentatie in aparte bestanden onderbrengen, of de presentatie onder in een daarvoor bedoelde sectie van de content.

Planning

Najaar 2016

U.2.2: Scheiding van content en gedrag (Niveau AA)

Oorzaak

Op de contactpagina (http://www.denhaag.nl/home/contact.htm) komt een inline script element voor.

Gevolg

Het vermengen van content en client-side scripting kan, bijvoorbeeld bij migratie of bij hergebruik van de content, de oorzaak zijn van het ontstaan van onbedoeld gedrag en andere problemen.

Alternatieven

Geen

Maatregelen

Het script verplaatsen naar een andere plek in de broncode.

Planning

Najaar 2016

U.5.1: Ondersteuning bij formulieren (Niveau A)

Oorzaak

In formulieren die beginnen met https://formulieren.denhaag.nl is geen privacyverklaring aanwezig die aangeeft wat er met persoonsgegevens gebeurt.

Gevolg

De gebruiker beschikt niet over voldoende informatie over hoe zijn persoonsgegevens worden verwerkt. Daardoor kan hij geen weloverwogen keuze maken of hij het formulier wil gaan invullen.

Alternatieven

Geen

Maatregelen

Een link opnemen die verwijst naar een privacy verklaring.

Planning

2016

Toegankelijkheid bij documenten

Er staan veel PDF's op de website die niet aan de richtlijnen voldoen. Wij werken momenteel aan een oplossing om de meeste recente PDF's toegankelijk te maken.

Onderbouwing bij deze verklaring

Testresultaten

  • 25-06-2015: Handmatige inspectie door Accessibility.nl
  • Elke 5 dagen wordt de website geëvalueerd door de tool voor Quality Assurance en Accessibility van Siteimprove.

Controles om naleving van de Webrichtlijnen te bewaken

  • Automatische toetsen: wij laten onze website iedere 5 werkdagen toetsen door de tool voor Quality Assurance en Accessibility van Siteimprove. Gevonden knelpunten lossen wij duurzaam op.
  • Interne controle vóór publicatie: onze redactie toetst vóór publicatie alle content op toegankelijkheid.

Maatregelen om de toegankelijkheid te bevorderen

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om naleving van de Webrichtlijnen te bevorderen:

  • Werkprocessen: toepassing van de Webrichtlijnen is een vast onderdeel binnen de werk- processen van de site (redactie, beheer, doorontwikkeling).
  • Afspraken en contracten: bedrijven die voor onze organisatie opdrachten uitvoeren, zijn verplicht de Webrichtlijnen toe te passen.
  • Kennis en vaardigheden: onze medewerkers beschikken over kennis en vaardigheden om de Webrichtlijnen goed toe te passen. De benodigde werkinstructies zijn compleet en actueel.
  • Software: onze redacteuren gebruiken speciale software om informatie (tekst, beeld, video) beter toegankelijk te maken.

Probleem met de toegankelijkheid van deze website?

Als u ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen een toegankelijkheidsprobleem ervaart op onze website, laat het ons dan weten.

E-mail: webmaster@denhaag.nl

Vermeld in ieder geval het probleem dat u ervaart en de link naar de pagina waar het probleem zich voordoet.
Dank u wel.

Gepubliceerd: 21 juli 2015Laatste wijziging: 24 mei 2017