Toegang bestemmingsverkeer voetgangersgebieden Den Haag

Delen van Den Haag zijn afgesloten voor verkeer van auto's, motoren, scooters en brommers door pollers, flexibele paaltjes die omhoog en naar beneden kunnen. Hierdoor ontstaan gebieden waar meer ruimte is voor voetgangers, fietsers en terrassen.

Auto’s en motoren die in een afgesloten gebied moeten zijn, kunnen in de ochtenduren (venstertijden) naar binnen. Zo blijven winkels en bedrijven altijd bereikbaar. Bijvoorbeeld voor leveranciers. Nood- en hulpdiensten hebben altijd toegang tot de gebieden. Motoren mogen vanaf 20 november 2009 niet meer rijden op de routes Spui <-> Hofweg en Grote Markt <-> Lutherse Burgwal.

Venstertijden

In de venstertijden zijn de afgesloten gebieden wel toegankelijk voor autoverkeer. De pollers zakken dan automatisch naar beneden als er verkeer aankomt. Auto's mogen dan in het afgesloten gebied rijden, maar alleen om te laden en te lossen. Wie op andere tijden of om andere redenen het afgesloten gebied in wil rijden moet een ontheffing aanvragen. Alle pollers zijn voorzien van camerabewaking.

De venstertijden zijn:

 • op werkdagen van 5.00 - 11.30 uur
 • in het weekend van 6.00 - 11.30 uur

Deze tijden kunnen per locatie afwijken. De venstertijden staan altijd bij de flexibele afsluiting aangegeven. Buiten deze tijden staan de pollers omhoog en gaan zij zonder ontheffing niet naar beneden.

Let op!
Let op! De afgesloten gebieden zijn voetgangerszones. Rijdt u in het voetgangersgebied? Let dan extra op voetgangers en fietsers op de rijbaan.

Waar zijn flexibele afsluitingen

Er zijn flexibele afsluitingen verspreid over heel Den Haag. Bekijk de Locatiekaart flexibele afsluiting voor meer informatie.

Op een aantal plaatsen in Den Haag staan flexibele afsluitingen die niet in beheer van de gemeente zijn. Bijvoorbeeld bij het Binnenhof. Deze plaatsen staan niet op deze website. Voor informatie hierover of het aanvragen van een ontheffing kunt u contact opnemen met de instantie die op de locatie van de afsluiting is gevestigd.

Kapotte poller

Ziet u ergens een kapotte of beschadigde poller? Meld dit dan aan de gemeente via het formulier Kapotte poller melden.

Vaste ontheffing

Een beperkte groep bestemmingsverkeer kan een vaste ontheffing krijgen om ook buiten de venstertijden het pollergebied in en uit te rijden. Dit geldt voor:

 • Brandweer, politie en ambulances, landelijke opsporings- en veiligheidsdiensten, gemeentediensten
 • Openbaar vervoer, huisartsen en verloskundigen
 • Bewoners met een eigen parkeerplaats binnen het gebied
 • Taxi's
 • Geldauto’s en juweliers

Bewoners in een afgesloten gebied die geen eigen parkeerplaats hebben in het gebied, krijgen een ontheffing waarmee ze tussen 18.00 en 20.00 uur met de auto het gebied in kunnen rijden. Op koopavonden geldt dat tussen 21.00 en 22.00 uur.

Tijdelijke ontheffing

Voor een incidentele ontheffing (van maximaal 3 maanden) komen in aanmerking:

 • Trouw- en rouwstoeten
 • Nutsbedrijven en bedrijven voor bouw-, installatie, herstel- of onderhoudswerkzaamheden
 • Verhuis- en marktbedrijven
 • Pers en media
 • Evenementen

Als u een ontheffing heeft, is het alleen toegestaan om het gebied in te rijden om te laden en/of te lossen. Of om mensen in en uit te laten stappen. U mag de auto niet parkeren.

Aanvragen van de ontheffing

Wie buiten de venstertijden het afgesloten gebied in wil rijden, moet een ontheffing hebben. Bewoners en bedrijven in het afgesloten gebied kunnen op de volgende manieren een ontheffing aanvragen:

Gepubliceerd: 11 november 2014Laatste wijziging: 29 mei 2017