Taxibeleid Den Haag

Taxi's zijn belangrijk voor de stad. Ze maken Den Haag bereikbaar. De kwaliteit van taxi's moet passen bij een toegankelijk en aantrekkelijk Den Haag.

Stichting Taxibelang Haaglanden (STH) en de gemeente spannen zich sinds 2009 in om de kwaliteit van het Haagse taxivervoer te verbeteren. Hiervoor werd het Haagse taxikeurmerk bedacht. Helaas hebben STH en de gemeente gemerkt dat slechts een beperkt aantal Haagse taxichauffeurs het keurmerk voert.

Wet Personenvervoer

Met de Wet Personenvervoer werd in 2000 de vergunningplicht voor taxi's geschrapt. Iedereen met een rijbewijs kon taxichauffeur worden. De verwachting was dat de prijs voor een taxirit zou dalen en dat de kwaliteit van het taxivervoer zou verbeteren. In de praktijk bleek dat er wel meer taxi's kwamen, maar dat de prijzen niet daalden en de kwaliteit niet verbeterde.

In 2011 werd daarom de wet aangepast en kregen de grote steden de mogelijkheid om groepsvorming van taxi's af te dwingen. De gedachte daarachter is dat chauffeurs die zelfstandig werken een groep vormen, waardoor klanten hen gemakkelijker kunnen aanspreken of een klacht kunnen indienen.

Vooruitlopend op deze nieuwe wetgeving sloot Den Haag in 2009 het Haags Taxiconvenant af met de STH en de landelijke branche-organisatie KNV/Taxi. Het doel was de kwaliteit van het Haagse taxivervoer te verbeteren, onder andere door een Haags taxikeurmerk in te voeren.

Haagse Taxiverordening per 1 mei 2014

De gemeente heeft nieuw beleid opgesteld voor taxi's. Vanaf 1 mei 2014 mogen alleen taxichauffeurs met een speciale groengele pas in Den Haag klanten vervoeren. Dit geldt niet voor stadsdeel Leidschenveen-Ypenburg.

Toegelaten Taxiorganisatie

Den Haag bepaalt in de Taxiverordening (Wet Personenvervoer 2000) dat alleen taxichauffeurs die aangesloten zijn bij een zogenoemde Toegelaten Taxiorganisatie (TTO) toegang krijgen tot de keurmerktaxistandplaatsen. Hieronder vindt u de 9 toegelaten taxiorganisaties in Den Haag.

 • H.T.M.C.
 • Hofstad Taxi
 • Taxicentrale Haaglanden
 • Haagsche City Tax
 • Taxicentrale Den Haag
 • Business en Taxi Services Haaglanden
 • Taxi Comité Den Haag
 • P.D.D.A.
 • VTC

Een TTO is een groep van taxichauffeurs die voldoet aan de volgende eisen:

 • De groep telt minimaal 30 taxichauffeurs en 15 voertuigen.
 • Alle taxichauffeurs in de groep hebben het Haags Taxikeurmerk of een gelijkwaardig keurmerk.
 • Alle taxichauffeurs in de groep voldoen aan de gemeentelijke kwaliteitseisen.

De gemeente verstrekt een vergunning aan een TTO die voldoet aan alle eisen. Deze vergunning is 5 jaar geldig. Vervolgens krijgen de taxichauffeurs in de TTO een groengele pas. Met deze pas krijgen zij toestemming om binnen het door de gemeente aangewezen gebied te werken. Bovendien kunnen zij met deze pas gebruik maken van de 4 standplaatsen in het gebied.

Gerelateerde informatie

Gepubliceerd: 17 juli 2014Laatste wijziging: 29 mei 2017