Stadskrant 9 van 2022: coalitieakkoord, energie besparen en groene daken

Coalitieakkoord, energie besparen en groene daken. Over deze en andere onderwerpen leest u in de nieuwe Stadskrant van 28 september 2022. Deze wordt huis-aan-huis bezorgd als bijlage in uw huis-aan-huisblad.

Wilt u de hele Stadskrant lezen? Kijk dan op de website van de Stadskrant.

Stadskrant 9 van 2022

Heeft u de Stadskrant niet ontvangen? Of heeft u andere klachten over de bezorging? Meld uw klacht.

De Stadskrant is een uitgave van de gemeente Den Haag. Eens in de 4 weken wordt de Stadskrant gratis huis-aan-huis bezorgd als bijlage in uw huis-aan-huis blad (De Posthoorn, De Scheveninger, De Segbroeker en Het Haagse Hout).

Gepubliceerd: 27 september 2022Laatste wijziging: 22 september 2022