Rekenkamer Den Haag

De Rekenkamer Den Haag is onafhankelijk en onderzoekt of het gemeentebestuur haar werk goed doet.

De Rekenkamer kan nagaan of het gemeentebestuur het geld van de gemeente goed besteedt. Ook kan zij kijken naar de bedrijfsvoering van bijvoorbeeld een Haagse welzijnsinstelling. De Rekenkamer rapporteert de uitkomsten van het onderzoek aan de gemeenteraad. Die kan dan besluiten nemen of maatregelen treffen.

Voor vragen, opmerkingen of suggesties kunt u contact opnemen met de Rekenkamer Den Haag.

Adres & contact

Spui 70
2511 BT Den Haag

Postadres:
Postbus 19157
2500 CD Den Haag

Telefoon: (070) 353 20 48
Fax: (070) 353 29 05
Website: www.rekenkamerdenhaag.nl

Gepubliceerd: 7 april 2017Laatste wijziging: 16 juni 2017