Regeling moreel rechtsherstel voor geïnterneerden uit Nederlands-Indië

Bent u (nabestaande van) een woningeigenaar in Den Haag die in de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië verbleef? Heeft u of een familielid na de oorlog een naheffing ontvangen voor erfpacht en straatbelasting over 1942 tot en met 1945 of 1 of meer van deze jaren? Mogelijk komt u dan in aanmerking voor het individueel moreel rechtsherstel voor geïnterneerden uit Nederlands-Indië. Deze regeling geldt van 1 juni 2018 tot en met 31 mei 2019.

Naheffingen aan woningeigenaren uit Nederlands-Indië

De gemeente Den Haag heeft na de Tweede Wereldoorlog mogelijk naheffingen opgelegd aan woningeigenaren die in de periode 1942-1945 in Nederlands-Indië verbleven. Zij of hun nabestaanden moesten alsnog erfpacht en straatbelasting over die jaren betalen.

Gemeente kiest voor moreel rechtsherstel

Het Haagse gemeentebestuur was in de naoorlogse jaren gericht op wederopbouw en een gezonde begroting. Nu vindt de gemeente dit een te eenzijdige houding. De gemeente vindt het belangrijk het handelen uit die tijd recht te zetten en heeft daarom besloten tot moreel rechtsherstel.

De gemeente  biedt de mogelijkheid voor individueel moreel rechtsherstel voor woningeigenaren die geïnterneerd waren in Nederlands-Indië. Het gaat om woningeigenaren of hun nabestaanden die erfpacht en straatbelasting over de periode 1942-1945 hebben betaald via een naheffing. Het bedrag in guldens van destijds wordt verrekend naar de huidige waarde. De gemeente heeft hiervoor € 150.000 gereserveerd.

In aanmerking komen

Om in aanmerking te komen voor individueel moreel rechtsherstel  vraagt de gemeente u om te onderbouwen dat sprake is van:

  • Onroerend goed in particulier bezit, waarvan de eigenaar in Nederlands-Indië verbleef en in de periode van 8 maart 1942 tot 15 augustus 1945 als burger of krijgsgevangene door de Japanse autoriteiten geïnterneerd was.
  • Betaling van achterstallige erfpachtcanon en/of straatbelasting over de jaren 1942-1945 aan de gemeente Den Haag, waarbij deze betaling niet al op enige wijze gecompenseerd is.

Lees welke informatie u hiervoor nodig heeft en hoe u aan deze informatie kunt komen op de pagina moreel rechtsherstel voor geïnterneerden Nederlands-Indië: verzamelen benodigde documenten.

Aanvragen

U kunt een aanvraag indienen door het onderstaande aanvraagformulier volledig in te vullen en af te drukken en met de bewijsstukken te sturen naar:

Gemeente Den Haag
Adviescommissie voor Individueel Moreel Rechtsherstel voor geïnterneerden uit Nederlands-Indië
t.a.v. mr. A.J.M. Sieben
Postbus 12 600
2500 DJ Den Haag

Levert u de documenten liever digitaal aan? Dan kunt u de stukken inscannen en sturen naar het e-mailadres indischmoreelrechtsherstel@denhaag.nl.

Aanvraagformulier Individueel Indisch moreel rechtsherstel (PDF, 102,3 kB)

Contact

Heeft u nog vragen? Dan kunt u een e-mail sturen naar indischmoreelrechtsherstel@denhaag.nl. Als u uw telefoonnummer in uw e-mail vermeldt, dan neemt de gemeente binnen 2 werkdagen contact met u op.

Meer informatie