Regeling Joods moreel rechtsherstel

Bent u een Joodse woningeigenaar of een nabestaande van een Joodse woningeigenaar in Den Haag in de Tweede Wereldoorlog? Heeft u of een familielid na de oorlog een naheffing ontvangen voor erfpacht en straatbelasting over 1942, 1943, 1944, 1945 of 1 van die jaren? Mogelijk komt u dan in aanmerking voor de individuele regeling voor Joods moreel rechtsherstel. Deze regeling geldt van 1 januari tot en met 31 december 2018.

Naheffingen aan Joodse woningeigenaren

De gemeente heeft na de Tweede Wereldoorlog naheffingen opgelegd aan particuliere Joodse woningeigenaren. Zij of hun nabestaanden moesten alsnog erfpacht en straatbelasting over die jaren betalen. Dit terwijl hun eigendom in beheer was genomen door de Duitse bezetter en zij zelf afwezig waren door deportatie of onderduiking.

Gemeente kiest voor moreel rechtsherstel

Het Haagse gemeentebestuur was in de naoorlogse jaren gericht op wederopbouw en een gezonde begroting. Nu vindt de gemeente dit een te eenzijdige houding, zonder begrip voor het leed en de verschrikkingen die de Joodse bevolking heeft doorgemaakt. De gemeente vindt het belangrijk het handelen uit die tijd recht te zetten en heeft daarom besloten tot moreel rechtsherstel.

De gemeente biedt de mogelijkheid voor individueel moreel rechtsherstel voor Joodse eigenaren of hun nabestaanden die erfpacht en straatbelasting over de periode 1942-1945 hebben betaald. Het bedrag in guldens van destijds wordt verrekend naar de huidige waarde. De gemeente heeft hiervoor een bedrag van 2,6 miljoen euro uitgetrokken.

In aanmerking komen

Om in aanmerking te komen voor individueel moreel rechtsherstel vragen wij u om te onderbouwen dat sprake is van:

  • onroerend goed in particulier bezit bij Joodse burgers
  • betaling van achterstallige erfpachtcanon en/of straatbelasting over de jaren 1942-1945 aan de gemeente Den Haag
  • waarbij deze betaling niet al is gecompenseerd bij naoorlogse verrekening van de Joodse eigenaar met de ‘oorlogseigenaar’.

Lees welke informatie u hiervoor nodig heeft en hoe u aan deze informatie kunt komen op de pagina Joods moreel rechtsherstel: verzamelen benodigde documenten.

Aanvragen

U kunt een aanvraag indienen door het onderstaande aanvraagformulier volledig in te vullen en af te drukken en voorzien van bewijsstukken te sturen naar:

Gemeente Den Haag
Adviescommissie voor Individueel Joods Moreel Rechtsherstel
Postbus 12 600
2500 DJ Den Haag

Levert u de documenten liever digitaal aan? Dan kunt u de stukken inscannen en mailen naar joodsmoreelrechtsherstel@denhaag.nl.

Aanvraagformulier Individueel Joods moreel rechtsherstel (PDF, 140,3 kB)

Contact

Heeft u nog vragen? Dan kunt u een e-mail sturen naar joodsmoreelrechtsherstel@denhaag.nl. Als u uw telefoonnummer in uw e-mail vermeldt, dan neemt de gemeente binnen 1 week contact met u op.

Meer informatie