Nadeelcompensatie Rotterdamsebaan

Heeft u financieel nadeel door de werkzaamheden voor de Rotterdamsebaan? Of lijdt u hierdoor verlies? Dan kunt u een beroep doen op nadeelcompensatie.

Heeft u minder omzet door het project Rotterdamsebaan? Dan heeft u mogelijk recht op nadeelcompensatie. Lever hiervoor het volgende aan:

  • verlies- en winstrekening over de 3 volle kalenderjaren voorafgaand aan het startjaar van het project Rotterdamsebaan.
  • maandomzetcijfers en maandafgiften btw over de 3 volle kalenderjaren voorafgaand aan het startjaar van het project Rotterdamsebaan.
  • maandomzetcijfers en maandafgiften btw van het jaar waarin de werkzaamheden plaatsvonden, zowel van de periode waarin de werkzaamheden nog niet zijn gestart als gedurende de looptijd van het project.
  • volmacht, als u de aanvraag niet namens uzelf indient.

Voorzienbaarheid

Het is belangrijk dat op het moment van vestiging van uw onderneming de plannen van de gemeente voor de Rotterdamsebaan nog niet bekend waren. Anders had u de overlast kunnen voorzien (voorzienbaarheid). Om die reden is het bijvoorbeeld ook niet mogelijk om een eventuele schadevergoeding ‘mee te nemen' naar een nieuwe eigenaar. Dit wordt gezien als een nieuw bedrijf. Behalve bij bedrijfsoverdracht binnen de familie. Dan is het in sommige gevallen wel mogelijk de nadeelcompensatie over te dragen. 

Schade door aanleg Rotterdamsebaan

Gepubliceerd: 18 februari 2015Laatste wijziging: 26 april 2022