Muziekregeling Scheveningen

Het strand en de boulevard van Scheveningen zijn fijne plekken om te bezoeken. Ook voor het uitgaan of om te feesten. Niet iedereen is daar even blij mee. De Muziekregeling Scheveningen zorgt dat het geluid voor iedereen op een aanvaardbaar niveau blijft.

De gemeente zorgt samen met de Omgevingsdienst Haaglanden en de politie voor de naleving van de voorschriften.

Melden geluidsoverlast

Heeft u als direct omwonende geluidsoverlast op Scheveningen van strandpaviljoens ten noorden van de havenhoofden en/of van horecabedrijven op de boulevard?  Meld dit dan via de milieuklachtentelefoon op 0888 - 33 35 55. De Omgevingsdienst Haaglanden voert namens de gemeente de Muziekregeling Scheveningen uit.

Voor 6 door de gemeente bepaalde data mogen horecaondernemers meer geluid maken (collectieve geluidsontheffingen). Ook kunnen horecaondernemers onder voorwaarden zelf een datum kiezen om meer geluid te maken (individuele geluidsontheffing). Kijk voor meer informatie op Geluidsontheffing horeca.

Uitvoeren geluidsmeting

Naar aanleiding van een melding moet de geluidsoverlast gemeten worden. Als u besluit om deze meting niet uit te laten voeren dan kan de Omgevingsdienst Haaglanden niet nagaan of daadwerkelijk sprake is van toerekenbare geluidsoverlast.

Ondernemers die de geluidsvoorschriften overtreden, krijgen sanctiemaatregelen opgelegd. Denk hierbij aan een waarschuwing of een boete.

Geluidsoverlast van evenement

Heeft u last van muziek of ander geluid tijdens een evenement? Dit kunt u melden bij de politie via telefoonnummer 0900-8844.

    Gepubliceerd: 25 juli 2016Laatste wijziging: 9 juli 2018