Mustapha el Boumeshouli - Stadsdeeldirecteur Loosduinen

Mustapha el Boumeshouli

Personalia

Naam
el Boumeshouli

Voornaam
Mustapha

Mustapha el Boumeshouli is stadsdeeldirecteur van Loosduinen.

  • Geboren in Casablanca (1974)
  • Getrouwd, 2 kinderen
  • Studeerde Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit
  • Stadsdeeldirecteur sinds 1 oktober 2019

Persoonlijk woord

‘Loosduinen voelt nog steeds aan als het voormalig tuinbouwdorp. Waar de bewoners zich met elkaar verbonden voelen en trots zijn op ‘hun’ stadsdeel. Met de zee, het strand en het groen. De molen, Abdijkerk, landgoed Ockenburgh en de gezellige wijkmarkt. Dit maakt Loosduinen in al zijn diversiteit tot een unieke plek.

Ik vind het belangrijk dat we werken aan een goede en veilige leef- en werkomgeving voor bewoners, ondernemers, bezoekers, medewerkers en hulpverleners in Loosduinen. Een ‘thuis’ waar het fijn is om te wonen en te ondernemen. Waar je wordt gehoord en gewaardeerd.

Met de vernieuwing van Kijkduin en de bouw van de nieuwe wijk Vroondaal groeit en verjongt het stadsdeel. De natuurbeleving en bereikbaarheid blijven daarbij belangrijke aandachtspunten. Het probleem van isolement en eenzaamheid speelt hier ook. Onder ouderen, maar ook onder jongeren. Elkaar ontmoeten en elkaar beter leren kennen is dan essentieel. Het is mooi om dan ook de talenten te ontdekken in de wijk. Die moeten we natuurlijk benutten.

Als stadsdeeldirecteur en ambassadeur van Loosduinen ben ik er voor u. Bij mij kunt u terecht voor alle zaken die er spelen in de wijk. Bij het bepalen wat goed is voor Loosduinen, ga ik uit van de kracht van u: bewoners en ondernemers van Loosduinen. Plannen maken en prioriteiten stellen doen we niet achter het bureau. We zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor onze leefomgeving. U weet tenslotte wat het beste is om Loosduinen leefbaar, schoon, duurzaam en veilig te houden. Ik nodig u dan ook van harte uit samen met mij en mijn vakkundig collega’s van stadsdeelteam na te denken over de kansen voor Loosduinen.

Samen zijn we Loosduinen. Daar zet ik mij voor in!’

Contact

E-mail: loosduinen@denhaag.nl