Moreel rechtsherstel voor geïnterneerden uit Nederlands-Indië: verzamelen benodigde documenten

Om in aanmerking te komen voor de individuele regeling moreel rechtsherstel voor geïnterneerden uit Nederlands-Indië moet u enkele zaken kunnen aantonen. Op deze pagina leest u welke informatie u nodig heeft en hoe u aan deze informatie komt.

De volgende zaken zijn belangrijk om in aanmerking te komen voor de regeling:

 • eigenaarschap van een woonhuis
 • heffing erfpacht en/of straatbelasting op het pand
 • naheffing erfpacht en/of straatbelasting op het pand
 • internering Nederlands-Indië
 • erfgenaam zijn

Eigenaarschap van een woonhuis

U kunt het eigenaarschap van een woonhuis aantonen door:

 • Documenten uit uw eigen administratie (afschrift van het originele eigendomsbewijs)
 • Kopie eigendomsbewijs van het Kadaster. Mocht u het originele eigendomsbewijs niet in bezit hebben, dan kunt  u een kopie opvragen van een eigendomsbewijs bij het Kadaster. De gemeente helpt u hierbij graag verder. Voor vragen neem contact op  via e-mailadres indischmoreelrechtsherstel@denhaag.nl.

Heffing erfpacht en/of straatbelasting op het pand

Om erachter te komen of er erfpacht op een pand is geheven, kunt het volgende doen:

 • Documenten opzoeken in uw eigen administratie
 • Heeft u deze gegevens niet in uw administratie bewaard? Neem dan contact op met de gemeente. Mail het adres (straatnaam en huisnummer) van het pand waarvan u wilt weten of de gemeente erfpacht heeft geheven naar het e-mailadres indischmoreelrechtsherstel@denhaag.nl. De gemeente zoekt vervolgens in de bewaard gebleven administratie van het gemeentelijk erfpachtbedrijf of dat het geval was.

Voor de heffing van straatbelasting is uw persoonlijke administratie van belang.

  Naheffing erfpacht en/of straatbelasting op het pand

   Uit uw persoonlijke administratie moet blijken of daadwerkelijk een naheffing heeft plaatsgevonden. Mogelijk beschikt u over een kopie van de oorspronkelijke heffing of over een kopie van een betalingsbewijs. Andere mogelijkheden om het aan te tonen zijn:

   • Documenten waaruit blijkt dat destijds bezwaar is aangetekend.
   • De nota van afrekening die na de verkoop van het pand (transportakte) is opgemaakt. Deze nota kan informatie bieden over niet betaalde erfpacht en/of straatbelasting. Deze nota van afrekening werd niet bij de akte bewaard en is dus niet via een notaris te achterhalen.
   • Een Memorie van Successie die is opgesteld als een eigenaar kort voor of vlak na de oorlog overleden is. Soms staat in de Memories van Successie een melding van een schuld die is ontstaan door niet betaalde erfpachtcanon of straatbelasting tijdens de oorlog. De gemeente helpt u graag om u in contact te brengen met de Rijksbelastingdienst, die dit voor u kunnen nagaan. Neem contact op via het e-mailadres indischmoreelrechtsherstel@denhaag.nl.

   Internering Nederlands-Indië

   Een van de vereisten is dat de eigenaar in Nederlands-Indië verbleef die als burger of krijgsgevangene door de Japanse autoriteiten geïnterneerd was. De gemeente verzoekt u dit aannemelijk te maken door het aanleveren van een (kort) feitenrelaas met plaatsen en data.

   Erfgenaam zijn

   Tot slot is het van belang aan te kunnen tonen dat als u erfgenaam van de eigenaar bent, u dit ook aan kunt tonen. Door bijvoorbeeld een verklaring van erfrecht te overleggen. Als u in het buitenland woont en uw ouder(s) zijn daar overleden, dan zal eerst naar het recht van het betreffende land vast moeten komen te staan dat u erfgenaam bent. Pas dan kunt u een Nederlandse verklaring van erfrecht aanvragen. Mogelijk beschikt u over een ander bewijsstuk zoals een geboorteakte of een overlijdensadvertentie waarop u als nabestaande staat.

   Meer informatie

   Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met het secretariaat van de Adviescommissie voor Individueel Moreel Rechtsherstel voor geïnterneerden uit Nederlands-Indië via het e-mailadres indischmoreelrechtsherstel@denhaag.nl.

   Zie ook: Regeling moreel rechtsherstel voor geïnterneerden uit Nederlands-Indië

   Gepubliceerd: 17 mei 2018Laatste wijziging: