Molenvlietpark: groen en water bij Rotterdamsebaan in Vlietzoom

Het Molenvlietpark is onderdeel van het project Rotterdamsebaan. In de zomer van 2020 is het opengegaan voor publiek. Een 2e toevoer als verbinding tussen de Vliet en de waterberging in het park wordt aangelegd in 2021 en 2022.

Het Molenvlietpark is het deel van de Vlietzoom tussen:

 • Golfvereniging Leeuwenbergh
 • Kansjesmolensloot
 • Jan Thijssenweg/Westvlietweg
 • Bedrijventerrein Laan van ‘s-Gravenmade

  Het Molenvlietpark is ontworpen rond de cultuurhistorische elementen van de Vlietzoom, zoals de Molentocht, de Postkade en de Vliet met haar buitenplaatsen. Het Molenvlietpark is groen, er is veel water en het is goed toegankelijk voor voetgangers.

  impressie van het deel Molenvlietpark waarin de waterberging ligt. (klik op de afbeelding om te vergroten)
  impressie van het deel Molenvlietpark waarin de waterberging ligt. (klik op de afbeelding om te vergroten)

  Groen en water

  Het Molenvlietpark heeft een natuurlijke inrichting met onder meer grasland. Grassen en kruidachtige planten kunnen daar goed groeien. In het park staan boomsoorten zoals beuken, eiken, knotwilgen en haagbeuken.

  Langs de Bovenwetering, van de Laan van Hoornwijck richting golfbaan Leeuwenbergh ligt een verbinding die rekening houdt met dieren en planten. Dit heet een ecologische verbinding. De zone is ingericht met natuurlijkvriendelijke oevers, bermen en bomen als wilgen, zomereiken, haagbeuken en elzenhakhout. Deze zone helpt mee om het groen in de regio te verbeteren.

  Een bezoeker van het nieuwe Molenvlietpark wandelt over het vlonderpad. (Fotograaf: Jurriaan Brobbel)
  Een bezoeker van het nieuwe Molenvlietpark wandelt over het vlonderpad. (Fotograaf: Jurriaan Brobbel)

  Planning

  In het voorjaar van 2021 worden in het Molenvlietpark de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

  • inzaaien van kruidenmengsels op diverse plekken
  • waterplanten aanbrengen in de vijver van de heemtuin
  • een hek plaatsen voor de ingang van de heemtuin zodat de tuin kan worden afgesloten
  • regulier onderhoud van het groen.

   Waterberging

   In opdracht van het Hoogheemraadschap van Delfland is een waterberging in het Molenvlietpark aangelegd in de vorm van vijvers die met elkaar verbonden zijn. Deze vijvers kunnen bij hevige regenval tijdelijk een grote hoeveelheid water opvangen. Om te zorgen dat het water in de waterberging blijft als deze volstaat, is er een kade (een soort dijk) om de waterberging aangelegd. Op de kade ligt 1 van de wandelpaden van het Molenvlietpark. Met de waterberging wordt ook een deel van het extra asfalt dat de aanleg van de Rotterdamsebaan met zich meebrengt, gecompenseerd.

   Bij de waterberging is een vispaaiplaats aangelegd, een soort kraamkamer voor vis. De vispaaiplaats is ondiep. Zo warmt die in het voorjaar snel op. Tussen de water- en oeverplanten kunnen vissen zich verstoppen en ongestoord paaien én opgroeien. Door een evenwichtige visstand blijft het water helder en kunnen waterplanten beter groeien.

     Aanleg 2e toevoer waterberging

     In de kade rondom de waterberging is een aflaat aangelegd. Een aflaat is een waterstaatkundig kunstwerk dat bedoeld is om overtollig water af te voeren. De aflaat wordt opengezet om bij hevige regenval overtollig water uit de Vliet naar de waterberging te laten stromen. Om te zorgen dat de waterberging zich sneller vult, is er een 2e toevoer nodig als verbinding tussen de Vliet en de waterberging. Hiervoor wordt zo’n 100 meter van de Jan Thijssenweg verhoogd. Daarnaast wordt in opdracht van de provincie Zuid-Holland op deze plek tegelijkertijd 250 meter oeverbescherming langs de Vliet vervangen. Ook wordt in samenwerking met de gemeente Rijswijk het fietspad langs de Vliet geasfalteerd, vanaf de Hoornbrug tot aan de fietsbrug over de Vliet.

     De aanleg van de 2e toevoer bestaat onder andere uit:

     • kappen van bomen en archeologisch onderzoek
     • verleggen van kabels en leidingen
     • duiker bouwen onder de Jan Thijssenweg
     • Jan Thijssenweg ophogen
     • vervangen oeverbescherming langs de Vliet
     • aanleg brug over de 2e toevoer waterberging
     • herinrichting van het Molenslootpad
     • asfalteren fietspad langs Jan Thijssenweg

     De planning voor de uitvoering van de werkzaamheden is in de periode 2021 - 2022.

     Gepubliceerd: 17 juli 2019Laatste wijziging: 21 februari 2022