Joods moreel rechtsherstel: verzamelen benodigde documenten

Om in aanmerking te komen voor de individuele regeling Joods moreel rechtsherstel moet u enkele zaken kunnen aantonen. Op deze pagina leest u welke informatie u nodig heeft en hoe u aan deze informatie komt.

De regeling Joods moreel rechtsherstel is op 1 januari 2019 afgelopen. U kunt geen aanvraag meer doen. U kunt zich wel melden als u in de oorlog de eigenaar of erfpachter was (of een erfgenaam van die eigenaar of erfpachter bent) van 1 van de adressen waarvoor een aanvraag is gedaan.

De volgende zaken zijn belangrijk om in aanmerking te komen voor de regeling:

 • eigenaarschap van een woonhuis
 • heffing erfpacht/straatbelasting op het pand
 • naheffing na 1945 op panden waar erfpacht/straatbelasting gold

Eigenaarschap van een woonhuis

U kunt het eigenaarschap van een woonhuis aantonen door:

 • Eigen administratie. Het gaat om eigenaarschap van een woonhuis vanaf het begin van de oorlog tot ongeveer 1942.
 • Heeft u deze gegevens niet in uw administratie bewaard? Neem dan contact op met de gemeente via joodsmoreelrechtsherstel@denhaag.nl. U geeft het adres (straatnaam en huisnummer) door waarvan u wilt weten of uw familie er eigenaar van was. De gemeente zoekt in een database waarin alle Haagse adressen zijn opgenomen van panden van Joodse eigenaren die tijdens de oorlog in beheer zijn genomen. Bij die adressen staat ook de naam van de eigenaar.

Heffing erfpacht en/of straatbelasting op het pand

Om erachter te komen of er erfpacht en/of straatbelasting op een pand is geheven, kunt het volgende doen:

Erfpacht

 • Mail het adres (straatnaam en huisnummer) van het pand waarvan u wilt weten of de gemeente erfpacht heeft geheven naar joodsmoreelrechtsherstel@denhaag.nl. De gemeente zoekt dit voor u uit in de administratie van het gemeentelijk erfpachtbedrijf.

Straatbelasting

 • Uw persoonlijke administratie is hierbij de meest betrouwbare bron.
 • Er is een kleine kans dat hiervan iets terug te vinden is in de Memories van Successie van de Rijksbelastingdienst. Als uw familieleden de oorlog niet hebben overleefd en er geen straatbelasting is betaald in de oorlog dan is er mogelijk een melding van schulden gemaakt in een Memorie van Successie. De gemeente kan contact voor u leggen met de Rijksbelastingdienst. Stuur hiervoor een e-mail naar joodsmoreelrechtsherstel@denhaag.nl.

Naheffing na 1945 op panden waar erfpacht/straatbelasting gold

  • Het beste is als u hiervan documenten heeft in uw persoonlijke administratie. De bewaartermijnen van de overheidsarchieven die hierover iets kunnen zeggen, zijn voorbij. Die archieven kunnen helaas niet meer geraadpleegd worden.
  • Er is een kans dat de informatie te vinden in de Memories van Successie van de Rijksbelastingdienst. De gemeente kan contact voor u leggen met de Rijksbelastingdienst. Stuur hiervoor een e-mail naar joodsmoreelrechtsherstel@denhaag.nl.
  Zie ook: Regeling Joods moreel rechtsherstel

  Gepubliceerd: 19 maart 2018Laatste wijziging: 8 februari 2019