Havenbedrijf en Bediencentrale

Het Havenbedrijf van de gemeente is verantwoordelijk voor de haven van Scheveningen. De medewerkers zorgen 24 uur per dag voor een snelle en veilige vaart van het scheepvaartverkeer en het beheer, onderhoud en gebruik van de haven en het havengebied.

Het Havenbedrijf:

  • verstrekt vergunningen en contracten
  • ondersteunt evenementen en houdt toezicht op een veilige uitvoer hiervan
  • levert drinkwater
  • sluit kleine schepen aan op walstroom.

Walstroom is een duurzame stroomvoorziening, die de uitstoot van schadelijke stoffen en de geluidsoverlast voor de omgeving voorkomt.

Scheepvaart verkeerbegeleiding

De Bediencentrale begeleidt al het in- en uitgaande scheepvaartverkeer. Ook wijst zij ligplaatsen aan voor grote zeeschepen die daar korte of langere tijd voor anker gaan (ankerplaatsen). Verder is ze verantwoordelijk voor de bewaking en bediening van de Hubertustunnel, de Haagse pollers (flexibele afsluitingen) en de bediening van de 3 bruggen Trekvliet-, Binckhorst- en Laakbrug.

Signalering gebeurt automatisch en via camerabewaking. Bij problemen kunnen de medewerkers van de Bediencentrale verkeersmaatregelen in gang zetten, zoals het afsluiten van een rijstrook of tunnelbuis en het waarschuwen van de hulpdiensten. De Bediencentrale is 24 uur per dag bereikbaar.

Ligplaats in de haven van Scheveningen

Heeft u interesse in een ligplaats in de haven van Scheveningen? Doordeweeks heeft het Havenbedrijf op afroep direct kaderuimte beschikbaar. Ook zijn er voldoende toeleveranciers in de directe omgeving.

De faciliteiten:

  • ligduur van minder dan een dag mogelijk
  • walstroom
  • afvoer afval
  • drinkwater
  • duikwerkzaamheden
  • horecafaciliteiten binnen een straal van 500 meter

Meer weten?

Neem contact op met het gemeentelijk havenbedrijf, Bediencentrale Scheveningen
Marifoon: VHF 21
Telefoon: +31 (70) 352 77 21
E-mail: vkc.scheveningen@denhaag.nl

Schip in de haven van Scheveningen

Adres en contact

Havenbedrijf en Bediencentrale

Visafslagweg 1
2583 DM Den Haag
Telefoon: +31 (70) 352 77 01 (maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 en 16.00 uur)
Telefoon: +31 (70) 352 77 21 (overige dagen/uren)
E-mail: havenbedrijf@denhaag.nl

Bediencentrale Scheveningen (scheepvaart)

Marifoon: VHF 21
Telefoon: +31 (70) 352 77 21
E-mail: vkc.scheveningen@denhaag.nl

Hubertustunnel, Binckhorstbrug, Trekvlietbrug, Laakbrug en pollerbediening

Telefoon tunnels: (070) 353 99 43
Telefoon bruggen: (070) 353 99 46
Telefoon pollers: (070) 353 99 46
E-mail: operators@denhaag.nl

Gerelateerde informatie

Tarieven Zeehaven (PDF, 271 kB)
Kaart van de havens (PDF, 593,7 kB)
Tarievenlijsten Haven afvalplan (PDF, 74,3 kB)

Gepubliceerd: 25 mei 2018Laatste wijziging: 25 mei 2018