Persbericht

Haagse kinderen welkom bij het KinderzwerfboekStation in het stadhuis

Gepubliceerd: 2 april 2019Laatste wijziging: 2 april 2019

In het Atrium van het stadhuis staat vanaf dinsdag 2 april een KinderzwerfboekStation. Deze tijdelijke locatie is vandaag door wethouders Bert van Alphen (Armoedebestrijding) en Kavita Parbhudayal (Zorg en Jeugd) geopend. De afgelopen weken zijn er in het stadhuis volop boeken ingezameld voor het nieuwe KinderzwerfboekStation. Zwerfboeken zijn niet van één kind, maar van alle kinderen.

Ambtenaren van de gemeente Den Haag hebben de afgelopen weken boeken voor het zwerfstation ingezameld. De bibliotheek heeft 100 zwerfboeken gedoneerd. De ingeleverde boeken zwerven vanaf dinsdag door de stad. Het KinderzwerfboekStation in het Atrium blijft zo’n drie maanden staan en bestaat uit ongeveer 70 boeken. De overige ingezamelde boeken worden verspreid over de verschillende stations in de stad. Dat is hard nodig omdat de zwerfboekstations in de aandachtswijken snel leeg zijn. De behoefte aan kinderboeken is hier groot. Daarnaast groeit het aantal KinderzwerfboekStations dit jaar verder in de stad.
Wethouder Kavita Parbhudayal (Zorg, Jeugd en Volksgezondheid)

Dit college zegt dat iedereen mee moet kunnen doen en daarom willen wij lezen zo veel mogelijk stimuleren. Lezen is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Het vergroot kennis en inzichten die nodig zijn voor de verdere ontplooiing. Daarom ben ik zo ontzettend blij met nog een zwerfstation in Den Haag.

Neem me mee, lees me en laat me weer zwerven…

Zwerfboeken zijn van alle kinderen. Kinderen kiezen een boek uit, nemen het mee naar huis en als zij het boek uit hebben, laten zij deze weer verder zwerven. Je herkent zwerfboeken aan de sticker op de kaft. Op die sticker staat: 'Neem me mee!' Je vindt de stations op 90 plekken in Den Haag, de meesten in de aandachtswijken. Bijvoorbeeld bij stadsboerderijen, scholen en wijkcentra.

Wethouder Bert van Alphen (Sociale zaken, Armoedebestrijding, Maatschappelijke opvang)

Ik vind het belangrijk dat kinderen veel lezen en blijven lezen. Lezen is goed voor de taalontwikkeling en prikkelt de fantasie en creativiteit. Daarom ben ik zo trots op nog een KinderzwerfboekStation in Den Haag. Ik hoop dat de kinderen uit onze stad gebruik maken van alle mooie boeken die in onze stad rondzwerven. Lekker lezen en weer laten zwerven.

Nationaal Fonds Kinderhulp

Kinderzwerfboek is een project van Kinderhulp waarbij zij kinderen willen stimuleren om thuis en in de vrije tijd boeken te lezen.15% van de kinderen verlaat het basisonderwijs met een taalachterstand, wat deels komt omdat er thuis geen boeken zijn. En daar wil Kinderhulp actief iets in doen. Kinderen die opgroeien met boeken in hun omgeving gaan gemiddeld drie jaar langer naar school, en bovendien stimuleren boeken tot doorleren ongeacht sociaal milieu of cultuur. Hierdoor hebben ze later meer kans op een goede toekomst.

Meer informatie

Zwerfboekstation in het Atrium van het stadhuis