Geluidsoverlast door wegverkeer

Het wegverkeer in Den Haag is de belangrijkste oorzaak van geluidsoverlast. De meerderheid van de Hagenaars (58%) woont in gebieden waar de geluidsbelasting lager is dan 55 dB (Lden). 71% procent van de Hagenaars woont in gebieden met 's nachts een geluidsbelasting van minder dan 50 dB (Lnight).

Dat blijkt uit de geluidskaarten (RIS417179) die in 2017 opnieuw zijn gemaakt en vastgesteld. De lijnen op de kaarten hebben vaak een kronkelend verloop. Dat betekent dat er bebouwing of geluidsschermen aanwezig zijn. Deze beïnvloeden de verspreiding van het geluid.

In onderstaande tabellen staat het aantal woningen en bewoners per geluidsbelastingsklasse voor wegverkeer.

Geluidshinder verkeer per etmaal

Geluidshinder verkeer per etmaal
Geluidsbelastingsklassen in Lden (dB) Aantal woningen Aantal bewoners
55 - 59 35.954 79.099
60 - 64 36.316 79.895
65 - 69 27.561 60.634
70 - 74 931 2.048
75 en hoger 0 0
totaal boven 55 dB 100.762 221.676

Geluidshinder verkeer per nacht

Geluidshinder verkeer per nacht
Geluidsbelastingsklassen in Lden (dB) Aantal woningen Aantal bewoners
50 - 54 32.465 71.423
55 - 59 34.091 75.000
60 - 64 2.000 4.400
65 - 69 0 0
75 en hoger 0 0
totaal boven 50 dB 68.556 150.823

Wat valt op?

Algemene conclusie voor wegverkeer is dat uit de geluidskaarten 2017 blijkt dat het aantal geluidsbelaste woningen en bewoners groter is ten opzichte van de geluidskaarten 2012. De groei in het aantal geluidsbelaste woningen en gehinderden komt voor een groot deel door de groei van de stad en de toename van de drukte van het verkeer. Het aantal inwoners is in de periode 2011-2016 gestegen.

Het totaal aantal geluidsbelaste woningen en mensen dier hinder van hebben neemt toe maar er is een verschuiving binnen de verschillende categorieën. Het aantal woningen en gehinderden in de hoogst belaste categorieën neemt namelijk wel af. Dit is voor een deel het gevolg van de toepassing van asfalt dat geluid dempt. Door dit asfalt is langs die wegen minder geluidsoverlast dan met het oude asfalt.

Zie ook: Kaart Geluidsbelasting in Den Haag

Overlast

  • 13% (66.545) van de Hagenaars heeft last van wegverkeerslawaai.
  • 6% (29.456) hiervan heeft ernstige overlast.
  • 3% (13.072) wordt 's nachts door wegverkeerslawaai in hun slaap gestoord.

De berekende geluidsniveaus zeggen niets over het niveau binnen in woningen. Zeker voor nieuwere woningen geldt dat het geluidsniveau binnenshuis binnen de wettelijke normen valt. Dat geldt ook voor veel oudere woningen die nu bijvoorbeeld dubbelglas hebben.

Gepubliceerd: 26 januari 2018Laatste wijziging: 11 maart 2019